WWF: ”Wow, de kom till beslut”

– Av det lilla som framkom på dagens presentation så uppfattar vi det som att det är en hel del viktiga frågor som regeringen skjuter på framtiden, säger Peter Westman, Världsnaturfonden, med anledning av att det nationella skogsprogrammet nu presenterats.

Peter Westman, WWF.
Peter Westman, WWF. FOTO: JOHANNA NORIN

Peter Westman, biträdande generalsekreterare, WWF:

– Vår reaktion i går var wow, de kom till beslut. Men av det lilla som framkom på dagens presentation så uppfattar vi det som att det är en hel del viktiga frågor som regeringen skjuter på framtiden. Tyvärr saknas konkreta förslag för att adressera den ökande konflikten i skogen kring produktion och miljö. Förlust av biologisk mångfald är ett minst lika akut och stort hot globalt som klimatförändringarna.

Eskil Erlandsson (C).
Eskil Erlandsson (C). FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Eskil Erlandsson, före detta minister med ansvar för skogsfrågor, Centerpartiet:

– Skogsprogrammet skulle utmynna i ökad tillväxt och utökad produktion av biomassa. Intentionen med programmet var att vi skulle ta rygg på finnarna för att komma närmare det fossilfria samhället. Av det ser vi inte ett spår. Hade regeringen haft något att komma med vad gäller detta så hade de sagt det i dag. Alla svårare nötter att knäcka skjuts på framtiden. Skogsprogrammet kommer inte heller att gå till riksdagen som var utlovat.

Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. FOTO: ANN LINDÉN

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna:

– Det som presenterats hittills är ju svårt att kommentera. Den stora handlingsplanen på cirka 50 sidor ska finnas tillgänglig på måndag och då får vi analysera den. Vi välkomnar i alla fall att det blir ett nationellt skogsprogram. Visionen att skogen är det gröna guldet är bra. Vi förutsätter att regeringen framöver presenterar mer konkreta åtgärder för hur ska klara omställningen till en biobaserad ekonomi.