EUs miljöutskott skjuter sig själv i foten

Oftast är det möjligt att ha förståelse för alla argument i en debatt. Men när EU torpederar bioenergi är det bortom logik och sans, skriver Pär Fornling.

Grenar efter en avverkning ruttnar fort och nästan allt kol återgår till atmosfären, till ingen nytta.
Grenar efter en avverkning ruttnar fort och nästan allt kol återgår till atmosfären, till ingen nytta.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Oftast är det möjligt att ha förståelse för alla argument i en debatt. Även om man inte delar dem går det att se logiken bakom ståndpunkterna. Men då EU torpederar bioenergi, påhejade av miljörörelsen, är det bortom logik och sans.

Miljövänner som driver den linjen borde rodna av skam när de med öppna ögon eldar på klimatförändringen. Lobbyarbetet har bidragit till att EUs miljöutskott nu vill förbjuda "primära skogsbränslen", vilket tydligen är bränsle som går direkt från skogen till pannan. Med andra ord är målet att elda rivningsvirke och gamla Billy-bokhyllor. Däremot inte björkved, grot eller rötskadad massaved.

Det finns förstås gränser för vad "EU-polisen" kan ingripa mot. Värmeverk som eldar avverkningsrester (grot) kan inte förbjudas och björkveden flyger rimligen under radarn. Fast vem vet.

EUs maktmedel är skatter och bidrag. Man kan exempelvis hindra stöd till utveckling av flytande biobränsle, vilket är nödvändigt för att få igång ny och oprövad teknik. Och det är tänkbart att kraftvärmeverk nödgas köpa utsläppsrätter, vilket fördyrar produktionen väsentligt.

Björkved till kaminen är rimligen inte i skottlinjen, men faktum är att veden tidigare beskattades genom att skogsägare ålades att ta upp förmånsvärde i deklarationen. Då det gäller skatter har vi allt att frukta.

Alldeles oavsett vad det får för direkta konsekvenser går luften ur marknaden för biobränsle. Hot om skatter och avgifter punkterar investeringsviljan.

Hur ett miljöutskott kan driva den linjen är obegripligt. Det går tvärt emot FNs klimatpanel (IPCC), vilka tycker bioenergi är ett viktigt medel för att mota klimatförändringen.

Galenskapen blir tydlig när det gäller grot. Grenar efter en avverkning ruttnar fort och nästan allt kol återgår till atmosfären, till ingen nytta.

Att elda stamved är dödskallemärkt, men för den som inte blundar är det lätt att se flera miljöfördelar med snabbväxande lövträd. Uthållig odling med konstant högre virkesförråd binder mer kol och lövträd ger ett trevligt landskap.

Logiken bakom det här är dunkel. Kanske vill man egentligen hindra skogsbruk och det anses överordnat klimatnyttan.

Frågan är inte avgjord. Efter miljöutskottet väntar det överordnade ITRE-utskottet, därefter landar frågan i EU-parlamentet. Under tiden funderar ländernas miljöministrar i EU-rådet på sin position och till slut blir det en avgörande förhandling mellan parlament, råd och kommission. Kanske i början av nästa år då Sverige är ordförande.

För klimatets skull får vi hoppas att galenskaperna stoppas innan dess.

LÄS MER: Skogsutredningen fick sansat resultat till slut

LÄS MER: Skogsbruk i skuggan av det stora hotet