"Skogsbruket behöver en ny affärsmodell"

Naturvård måste framhållas som en egen produkt likvärdig med virke. Det skriver Karl-Johan Jansson i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Efter nästan 25 år behöver Sveriges skogsbruk ett nytt samhällskontrakt eller snarare en ny affärsmodell som stimulerar till produktion av skogens samtliga värden.

Sverige ska ha ett hållbart skogsbruk som lever upp till certifieringarnas krav. ”Frihet under ansvar” har varit bra men måste fyllas med nytt innehåll. Naturvård måste framhållas som en egen produkt likvärdig med virke. Staten ska vara köpare av naturvård och skogsägarna säljare. Först då kan köparen ställa krav på säljaren om vad som ska levereras.

Jag vill att hela Sveriges skogsbruk ska vara certifierat. Ingen tvekan om det. Alla skogsägare ska leva upp till grundläggande krav som generell hänsyn. Naturvården ska brytas ut som en fristående produkt.

Det som vi kallar för frivilliga avsättningar, NS/NO-områden, ska planeras på landskapsnivå, inte som nu på gårdsnivå.

Använd nyckelbiotopsinventeringarna som underlag. Sätt ett pris för naturvård per hektar som grundas på markens produktionsförmåga alltså inte enbart på virkesinnehåll.

Erbjud skogsägare med höga naturvärden att producera naturvård med årlig ersättning, i nivå med alternativ virkesproduktion. Skogsägare utan höga naturvärden ska producera virke.

Styr om skogsbranschens certifieringspremie till en fond. Låt staten och skogsbranschen betala lika mycket. Använd fondens medel till utbetalning av den årliga ersättningen för producerad naturvård.

Grundat på dagens avverkningsvolym skulle 10 procent av den produktiva skogsmarken avsatt till naturvård kunna få ett årligt belopp om cirka 1 200 kronor per hektar. Södra räknar med att virkesavkastningen per hektar inom området är cirka 1 050 kronor per år.

Karl-Johan Jansson

Skogsbrukare och bonde

Medlem i Södra, LRF och Naturskyddsföreningen