1000 markägare berörs av militärövningen

På måndag inleds Aurora 17 – den största svenska försvarsmaktsövningen på över 20 år. Inför övningen har Försvarsmakten skrivit avtal med ett tusental markägare, varav många är lantbrukare.

Bengt Andersson, generalmajor.
Bengt Andersson, generalmajor. FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Aurora genomförs i luften, på marken och till sjöss med omkring 22 000 deltagare. Övningen påverkar hela Sverige, men är koncentrerad till Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

– Det ska betonas att det är en svensk försvarsmaktövning, där vi har bjudit in vissa nationer som vi anser gynnar övningen. Till det kommer utbyte med de baltiska staterna när det gäller hemvärnet framför allt. Övningen syftar till att öka den operativa förmågan, det vill säga förmågan att strida tillsammans, säger generalmajor Bengt Andersson, ledare för övningen.

Dialog om markskador

Via en bildskärm i tjänsterummet hos Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm visar han delar av den omfattande övningsplaneringen. På väggarna i korridoren utanför sitter kartor med markeringar för alla övningsområden.

Senast en militärövning av motsvarande slag genomfördes i Sverige var 1993. Inför Aurora har LRF och Försvarsmakten haft en dialog om hur övningen kan anpassas till lantbrukarnas situation och om ersättning av markskador.

Flyttat verksamheten

Totalt har Försvarsmakten kontaktat omkring 1 500 markägare och skrivit avtal med cirka 1 000 av dem. I knappt en tredjedel av fallen är avtalen skrivna med förbehåll, det vill säga att markägaren motsätter sig att det exempelvis skjuts eller körs med bandfordon på ägorna.

– Vi är till för att försvara landet och vill inte tvinga oss på eller att allmänheten ska få en negativ syn på det vi gör. Generellt sett har reaktionerna varit mycket positiva, säger Bengt Andersson.

– Vi har gjort en del justeringar i planeringen, framför allt på Gotland där vi i ömsesidig dialog har flyttat verksamhet av hänsyn till fårfarmer och hästgårdar.

Kommer oftast överens

Vad gäller markskador kommer vissa att repareras av arméns ingenjörsförband medan det i andra fall kan bli aktuellt med ekonomisk ersättning till markägaren från Försvarsmakten.

Inget ärende kommer att avslutas förrän markägaren har förklarat sig nöjd.

– Det här gör vi ofta, om än i mycket mindre omfattning. För det mesta kommer vi överens. De som upplåter sin mark är generellt positiva och vi undviker att vara dumsnåla, säger Bengt Andersson.

Markägare i landet kan bereda sig på fler stora militärövningar under åren framöver. Nästa gång det smäller är 2020, då med inriktningen att det ska vara en totalförsvarsövning med även det civila försvaret. Planeringen för det börjar direkt efter Aurora.

Det här är Aurora 17

· En nationell försvarsövning för att möta ett angrepp mot Sverige. Inbegriper samtliga stridskrafter och pågår under perioden 11-29 september.

· Övningsområdena är främst Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

· Deltagare är cirka 22 000 män och kvinnor ur Försvarsmakten, ett 40-tal svenska myndigheter och förband från Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Norge och USA.

· Aurora är ett kvinnonamn av latinskt/grekiskt ursprung och betyder morgonrodnad.

Källa: Försvarsmakten, Wikipedia