15 euro per hektar för finsk höstsådd

Nu har den finska regeringen fastställt hur stort EU-stödet blir för de jordbrukare som drabbades av misslyckad höstsådd.

Skörd av höstkorn.
Skörd av höstkorn. FOTO: ANDERS NIL HN

I januari beslutade Europeiska kommissionen att jordbrukare i Finland, Litauen, Lettland och Estland skulle få stöd eftersom många led förluster på gund av översvämningar och kraftiga regn i höstas.

Hela Finland

Nu är beloppet som kan beviljas faställt till högst 15 euro per hektar, och det kan beviljas till jordbrukare vars mark var otillgänglig för höstsådd eller vars arealer för höstsådd gick förlorade på grund av översvämningar och kraftiga regn förra hösten. Lantbrukare från hela Finland kan söka stödet. Det skriver Landsbygdens folk.

Villkor för stöd

Det finns villkor knutna till stöden, som att arealerna ska utgöra minst 30 procent av den totala arealen för höstsådd. Dit räknas den största areal som jordbrukaren haft för höstgrödor under de senaste tre åren.

Som höstgrödor inräknas höstvete, höstspeltvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn, hösthavre, höstrybs och höstraps.

Inget annat stöd

Lantbrukaren får inte heller ha fått något annat nationellt stöd, försäkringsersättning eller stöd från EUs finansieringsandel för den areal den söker stöd för.

Maxbeloppet för stöden är 1,08 miljoner euro och slutliga storleken på stöden ses över när det står klart hur stor den totala arealen för stöd blir.

Utbetalningen ska göras senast den 30 september 2018.


Läs mer: Finska bönder får ersättning från EU

Därför får inte svenska bönder EU-stöd