150 miljoner extra till markägare med stor andel nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper.

Äldre blandbarrskog i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna.
Äldre blandbarrskog i nyckelbiotop i nordvästra Dalarna. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Vårändringsbudgeten för 2019 bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu meddelar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.

– För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger hon i ett pressmeddelande.

Nyckelbiotopsrika fastigheter

Skogsstyrelsen har beräknat att det finns cirka 24 000 hektar registrerade nyckelbiotoper på sådan skogsmark som ligger inom det som kallas nyckelbiotopsrik brukningsenhet, vilket innebär en markägares samtliga fastigheter inom en kommunavgränsning.

2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare för nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika brukningsenheter.

Över 2500 hektar

Enligt regeringen har Skogsstyrelsens medel för 2018, tillsammans med cirka 96 miljoner kronor ur deras ordinarie anslag, resulterat i att 1540 hektar nyckelbiotoper inom nyckelbiotopsrik brukningsenhet kunnat ersättas.

Naturvårdsverket har under 2018 använt cirka 185 miljoner kronor för att ersätta markägare med nyckelbiotoper inom nyckelbiotopsrika fastigheter, vilket innebär att 1057 hektar produktiv skogsmark inom nyckelbiotopsrika brukningsenheter har skyddats.

LÄS MER: 381 miljoner i biotoppengar förra året

LÄS MER: Nyckelbiotopsrika marker ger ersättning – andra blir utan