150 miljoner till bredband i glesbefolkade områden

Regeringen satsar 150 miljoner kronor på utbyggnad av bredband i landsbygdens glesare befolkade områden.

Beslutet ingår i ett förslag till ändring av det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020. Inom ramen för programmet ökas stödet till utbyggnad av bredband på landsbygden med den bredbandsmiljard som aviserades i samband med budgetpropositionen för 2017. Regeringens satsning på bredbandsutbyggnad uppgår därmed till 4,25 miljarder kronor.

”Möjligt att bo, leva och jobba i hela landet”

”Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett pressmeddelande.

Det är Jordbruksverket som får uppdraget att fördela pengarna som riktas mot den glesa landsbygden. Innan förändringarna kan träda i kraft ska de godkännas av EU-kommissionen.

LÄS MER: ”Stöden i landsbygdsprogrammet är inget dragspel för regeringen”