2,5 miljoner skogskubikmeter skadat av barkborre

2,5 miljoner skogskubikmeter är angripet av granbarkborren på Södras medlemsmarker. Det visar en ny inventering som gjorts och läget bedöms som så allvarligt att Södra vill se extraordinära åtgärder i kampen mot skadeinsekten.

Granbarkborrar.
Granbarkborrar. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Resultatet av inventeringen visar att det är en fördubbling av skadorna jämfört med förra året. I Götaland som helhet bedöms cirka 5 miljoner kubikmeter vara angripet.

– Det är de största skadorna i Södras verksamhetsområde sedan stormarna Gudrun och Per och nu krävs extraordinära åtgärder om nya skador ska begränsas. Alla skogliga aktörer måste ta sitt ansvar och inte minst förväntar vi oss stöd från myndigheter genom förenklingar av regelverk, samordning och stöd, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Skador per hektar för respektive verksamhetsområde för Södras medlemsmarker.
Skador per hektar för respektive verksamhetsområde för Södras medlemsmarker. FOTO: SÖDRA

Skadat virke prioriteras

Just nu arbetas det för fullt i Södra med att få ut det skadade virket från skogen. Friska bestånd får vänta.

– Det är en kamp mot klockan för att hinna ta hand om så mycket som möjligt före utgången av februari nästa år. Lyckas vi inte kan skadeläget förvärras ytterligare, vilket leder till ännu större ekonomiska förluster för skogsägarna, säger Olof Hansson.

Vill köra tyngre fordon

Södra efterfrågar nu att myndigheterna godkänner fler vägar för tyngre fordon (BK4) samt att det ges möjlighet att avverka angripen skog i skyddade områden för att begränsa skadorna på frisk skog.