381 miljoner i biotoppengar förra året

Skogsägare som fått formellt skyddad skog för att den har hög andel nyckelbiotoper fick förra året sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning. Det visar färsk statistik.

En gammal död gran har blivit en viktig liggande låga i en nyckelbiotop.
En gammal död gran har blivit en viktig liggande låga i en nyckelbiotop. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2018 betalat ut sammanlagt 381 miljoner kronor i ersättning till skogsägare som fått ett formellt skydd på sin mark för att den har en hög andel nyckelbiotoper.

Särskild satsning

Det beror, enligt myndigheterna, på att regeringen startade en särskild satsning för att prioritera ekonomisk ersättning för markägare med nyckelbiotoprika marker i samband med formellt skydd av skog.

– Vi upplever att satsningen har tagits emot väl av de markägare som kompenserats ekonomiskt. I regeringens nya budget för 2019 finns dock inga särskilda pengar för formellt skydd av nyckelbiotopsrika marker, säger Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Viktigt för biologisk mångfald

Skogsstyrelsen har under förra året betalat ut 196 miljoner kronor och Naturvårdsverket 185 miljoner till markägare för formellt skydd av deras nyckelbiotoprika marker. Enligt myndigheterna är formellt skydd och frivilliga avsättningar av nyckelbiotoper är en viktig del i arbetet för att nå de etappmål om biologisk mångfald som riksdagen antog 2014.

"Ett stort ansvar"

– Skydd av värdefulla skogar såsom nyckelbiotoper är viktigt för att bevara skogens växter och djur och är även en viktig del i att genomföra internationella åtaganden inom miljöområdet. Markägare med en hög andel nyckelbiotoper får ta ett stort ansvar för bevarandet av dessa områden och vi har kunnat hjälpa dem att få ekonomisk kompensation för detta säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

LÄS MER: Nyckelbiotopsrika marker ger ersättning – andra blir utan