40 miljoner till mer skogsforskning i Sverige och Finland

Satsningen på en gemensam svensk-finsk skoglig forskning fortsätter. 40 miljoner kronor satsas nu på fördjupad forskning inom området.

Forskningssamarbetet mellan Sverige och Finland fortsätter.
Forskningssamarbetet mellan Sverige och Finland fortsätter. FOTO: MOSTPHOTOS

Det blir en andra satsning inom det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values. Nio projekt inom skogsområdet får tillsammans 40 miljoner kronor, där Sverige och Finland bidrar med var sin hälft, skriver Kungliga skogs- och lantbruksakademien, KSLA, i ett pressmeddelande.

Första satsningen startade när Sverige gav 24 miljoner kronor till Finland på dess 100-årsdag 2017. Tanken var att stärka och utveckla forskningssamverkan mellan aktörer i Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området.

Båda har bidragit

Då startade 12 olika forskningsprojekt inom vad som kom att kallas Tandem Forest Values.

– Det är fantastiskt roligt att Tandem Forest Values återigen har kunnat utlysa medel till skogsforskning och att båda länderna bidragit med medel denna gång säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige Finland. I och med detta har samarbetet mellan Sverige och Finland blivit ännu mer etablerat och vi ser fram emot ytterligare utlysningar framöver.

Bakom satsningen står Formas, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Kempestiftelserna från Sveriges sida, och från Finland står Finlands akademi, jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet.

LÄS MER: Växtätande insekter lakar ur jorden och släpper ut koldioxid