48 timmars leverans slår hårt mot landsbygden

Postnords nya rutiner med upp till 48 timmar för leverans av ett expressbrev slår hårt mot näringarna på landsbygden. LRF befarar att vissa företagare tvingas lägga ned verksamheten. För grisproducenten Anniqa E Nygård innebär försämringen en bilresa på sammanlagt tolv mil för att hämta semindoserna.

FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Förändringarna inom Postnord har kännbara effekter för en lång rad företag, inte minst inom häst- och grisbranschen där det finns ett stort behov att snabbt kunna skicka material för avel.

Anniqa E Nygård och hennes make Arne Edström driver sedan 33 år Edgården i Flarken mellan Skellefteå och Umeå. Det är cirka 8 mil till bägge städerna. Till flygplatsen i Skellefteå är det 6 mil.

Mobil butik med hemleverans

Företagets huvudsakliga verksamhet är grisproduktion med vidareförädling. Antalet suggor har över tid vuxit till omkring 240. Slakt sker i Burträsk medan styckning och charktillverkning sköts av familjen i ett för ändamålet ombyggt grishus på gården.

Sedan 2015 driver makarna Grisbilen, som i stället för gårdsbutik är en mobil butik med hemleverans av köttet från de egna grisarna.

– Vi blev rätt desperata till att börja med och känner oss väl inte så nöjda nu heller. Förut har vi fått seminpaketen levererade hem till gården med Postnord. Nu måste vi åka till flygplatsen i Skellefteå, vilket är sex mil enkel väg.

– Det kostar både vad gäller arbetstid och bränsle. Transportören som vår seminleverantör nu anlitar kör bara två och en halv mil från flygplatsen. Därför måste vi alltså hämta själva.

Arne Edström driver familjeföretaget Edgården tillsammans med sin fru, Anniqa E Nygård. Han är född på gården och utgör den fjärde generationen.
Arne Edström driver familjeföretaget Edgården tillsammans med sin fru, Anniqa E Nygård. Han är född på gården och utgör den fjärde generationen. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

”Seminerar olika veckor”

I Flarken finns totalt tre grisgårdar, som alla berörs av de nya rutinerna inom Postnord. Att samordna hämtningarna av semin på flygplatsen skulle underlätta och hålla kostnaderna nere, men det är lättare sagt än gjort, konstaterar Anniqa E Nygård.

– Vi seminerar olika veckor och måste åka och hämta olika tider. För vår del handlar det om att vi behöver semindoser ungefär en gång varannan månad.

Liksom LRF anser Anniqa E Nygård att Postnords nya, längre leveranstider rimmar mycket illa med målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin att stärka villkoren för producenterna i runt om i landet och öka den svenska matproduktionen.

– Det kändes som ytterligare en spik i kistan när vi fick det här beskedet om Postnord. Det går åt fel håll och gör att vi på landsbygden känner oss motarbetade. Vi drabbas av olika försvårande och fördyrande saker hela tiden och då bor jag och min man ändå inte jätteglest.

– Det är klart att man räknar på alla extra kostnader och ibland funderar man på att det faktiskt inte är någon skyldighet att vara grisproducent. Man kan göra något annat, säger Anniqa E Nygård.

LRF och Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen, efterlyser en dialog med Postnord om de längre leveranstiderna. LRF vill lyfta frågan med landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S).
LRF och Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen, efterlyser en dialog med Postnord om de längre leveranstiderna. LRF vill lyfta frågan med landsbygdsminister Sven Erik Bucht (S). FOTO: JOHANNA NORIN

Enligt henne har antalet större grisföretagare i Västerbotten under de tre senaste decennierna minskat från över 150 till en handfull. Endast sex företag håller fortfarande suggor.

”Ska finnas grundläggande infrastruktur i hela landet”

Åsa Odell, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse och ordförande i LRF Kött, framhåller att alla företagare på landsbygden påverkas negativt när Postnord försämrar sin service.

Som ett resultat av det tror hon att olika branscher kommer att försöka hitta egna lösningar på transportproblemen.

– Men jag och LRF tycker att det ska finnas en grundläggande infrastruktur som fungerar i hela landet. Risken är också uppenbar att de lösningar som företagarna nu tvingas till kan fördyra verksamheten, säger Åsa Odell.