5 000 medlemmar riskerar uteslutning ur Lantmännen

I slutet av augusti fick knappt 5 000 medlemmar i Lantmännen brev om att de skulle begära frivillig uteslutning. Men Tommy Thunell och Gustav Persson tillhör de som vägrar.

Att Gustav Persson har gjort affärer med Lantmännen i över 40 år räcker inte för att han ska få vara kvar som medlem. Claas-traktorn i bakgrunden är köpt på Lantmännen Maskin men när han numera ska serva den hänvisas han till en annan maskinhandlare.
Att Gustav Persson har gjort affärer med Lantmännen i över 40 år räcker inte för att han ska få vara kvar som medlem. Claas-traktorn i bakgrunden är köpt på Lantmännen Maskin men när han numera ska serva den hänvisas han till en annan maskinhandlare. FOTO: PER EMGARDSSON

Det var på stämman 2018 som det beslutades att den som vill vara medlem i Lantmännen måste omsätta minst 10 000 kronor i affärer med föreningen, alternativt minst 50 000 kronor under en femårsperiod.

Ägardialog

– Det sägs att man diskuterade frågan på den så kallade ägardialogen 2017 men när jag var på mötet i Uppsala nämndes den inte med ett ord, säger Tommy Thunell som äger 20 hektar med nästan uteslutande vall i Järlåsa utanför Heby.

Handlar för 5 000 kr

Han kallar sig torpare och gick med i Lantmännen i samband med EU-inträdet och möjligheten att få stöd. Medan Tommy fortfarande hade hästar användes gräset till foder men numera som pensionär putsar han bara vallen.

– Jag handlar väl i dag för någonstans för 2 000–5 000 kronor per år. Det är mest olja till traktorerna och andra småsaker, säger Tommy Thunell.

Tänker inte gå ur

Han kommer inte att hörsamma begäran om frivilligt utträde. I stället kan han förvänta sig ett nytt brev i oktober med besked om uteslutning vilken troligtvis kommer att klubbas i slutet av året.

– Det jag reagerar på är principen, inte pengarna. Nu när det går bra gör man sig av med småfolket. Allt är ju datoriserat i dag så frågan man ställer sig är hur mycket det kostar att låta mig ligga kvar i systemet, fortsätter Tommy Thunell.

Måste handla för minst 10 000 kr per år

Lantmännens föreningsstämma 2018 beslutade att i stadgarna införa ett krav på att varje medlem måste ha en genomsnittlig omsättning på 10 000 kr per år för att kunna kvarstå i föreningen.

Man kan även ha en större omsättning på minst 50 000 kr räknat över fem år.

Regeln tillämpas från och med 2019.

Medlemmar som utesluts ska få tillbaka sina insatser med ränta den 30 juni 2020.

Vill välja själv

På ungefär samma sätt resonerar Gustav Persson, också pensionär. Han har 50 hektar utarrenderad åker och 50 hektar skog i Björklinge norr om Uppsala. I likhet med Tommy Thunell handlar han numera i första hand oljor och mindre reservdelar.

– Jag började som lantbrukare 1977 och slutade för sju år sedan. När jag har gått med i en förening vill jag vara kvar tills jag själv väljer att gå ut. Det är ingen förlust för Lantmännen att ha mig kvar, säger Gustav Persson.

Får tillbaka insatser

Både Tommy Thunell och Gustav Persson har förutom medlemsinsatsen köpt emissionsinsatser, pengar som de nu kommer att få tillbaka.

– Att jag fortfarande är medlem i Lantmännen är för att jag vill ha känslan av samhörighet med andra lantbrukare. Det är lite småaktigt att vi gamlingar inte får vara kvar medan vi har yngre lantbrukare som handlar med andra än Lantmännen och ändå kan sitta som förtroendevalda i föreningen, säger Gustav Persson.

Ingen garanti

Tommy Thunell anser inte att reglerna garanterar att Lantmännens medlemmar kommer att utgöras av aktiva lantbrukare.

– Om jag köper en lastare eller traktorgrävare från Lantmännen – är jag en mer aktiv lantbrukare då?

LÄS MER: Hittills har 1 500 medlemmar begärt utträde ur Lantmännen frivilligt

LÄS MER: Torkan sätter spår i Lantmännens resultat