65 procent i bidrag för byte till flis

Lagom till årets spannmålsskörd tog Mikael Fredriksson sin nya flispanna i bruk – till 65 procent betald av Klimatklivet. – För min del var det helt givet att söka bidraget, säger han.

FOTO: GÖRAN BERGLUND

Snickarna håller fortfarande på att färdigställa pannhuset när Mikael Fredriksson visar årets nya investering. Södra Lövåsen, en stor spannmålsgård med tjuruppfödning strax utanför Mariestad, har fasat ut oljan till torken mot fliseldning.

Totalkostnaden ligger på runt 3 miljoner kronor varav 65 procent har finansierats genom Klimatklivet.

400 000 för olja

– Vi har pratat i ett par år om att satsa på en flispanna. Oljan blir inte billigare och var senast uppe i 11 000 kronor kubiken. Förra året förbrukade vi närmare 40 kubikmeter till torken och det blir mycket pengar, konstaterar Mikael Fredriksson.

Mikael Fredriksson, spannmålsodlare och köttdjursuppfödare på Södra Lövåsen utanför Mariestad, har bytt ut olja mot flis i sin spannmålstorkning med hjälp av ett 65-procentigt bidrag från Klimatklivet. Jan Freiman, JL Agriparts, har levererat utrustningen och Nils Johan Ingvar-Nilsson, LRF Konsult, har ombesörjt bidragsansökan.
Mikael Fredriksson, spannmålsodlare och köttdjursuppfödare på Södra Lövåsen utanför Mariestad, har bytt ut olja mot flis i sin spannmålstorkning med hjälp av ett 65-procentigt bidrag från Klimatklivet. Jan Freiman, JL Agriparts, har levererat utrustningen och Nils Johan Ingvar-Nilsson, LRF Konsult, har ombesörjt bidragsansökan. FOTO: GÖRAN BERGLUND

I början på året fick han genom en bekant höra talas om möjligheten att söka bidrag från Klimatklivet. Ansökan skickades in i slutet av mars och beslutet från Naturvårdsverket kom två månader senare.

Gärna björk

Lagom till skördestarten i juli var pannan startklar. Valet föll på en Mabre på knappt 500 kW som skickar 90-gradig varmluft in i torken. Den eldas med flis gjord på massaved från gårdens skogar.

Flispannan är den italiensktillverkade Mabre och skickar 90-gradig varmluft in i spannmålstorken. Mikael Fredriksson upplever sig ha fått bättre torkeffekt efter bytet från olja till flis.
Flispannan är den italiensktillverkade Mabre och skickar 90-gradig varmluft in i spannmålstorken. Mikael Fredriksson upplever sig ha fått bättre torkeffekt efter bytet från olja till flis. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– Egen skog är en fördel men det skulle finnas ekonomi i det även om vi köpte flisen. Vi använder ingen grot utan tror att vi har igen på att använda bättre råvara, gärna en hel del björk, säger Mikael Fredriksson.

Flisförråd kommer

Under årets skörd har det gått åt 120–150 kubikmeter flis men ett mer normalt år räknar Mikael Fredriksson med det dubbla. Ett flisförråd ska finnas på plats någon gång senare under hösten.

LÄS MER: Siljans Chark får miljoner för klimatkliv

– Vi hade kanske investerat i en flispanna även utan bidraget men då hade vi nog valt bort en del avancerad utrustning och pannhuset. Det går ju att lyfta ut pannan på plattan och sedan ställa den i en maskinhall över vintern, menar han.

Oljebrännaren kvar

Torken är en mobil Mepu med centralkanaler från 2013 på 36,5 kubikmeter. Den har en inbyggd oljebrännare som Mikael Fredriksson inte ser någon anledning att plocka bort, utan den får sitta kvar som alternativ energikälla om något skulle krångla.

Mikael Fredriksson har behållit oljebrännaren, som är inbyggd i torken av märket Mepu, som back-up.
Mikael Fredriksson har behållit oljebrännaren, som är inbyggd i torken av märket Mepu, som back-up. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Södra Lövåsen lagrar all sin spannmål och Mikael är inne på att i framtiden utöka med ytterligare en tork. Investeringen lär i så fall föregås av ytterligare en bidragsansökan ur Klimatklivet.

– Bidraget är en chans för oss att utveckla företaget, säger han.