Afrikansk svinpest är den stora skräcken

Den afrikanska svinpesten är det stora skräckscenariot för den danska grisnäringen. Den omedelbara kostnaden om sjukdomen skulle komma in i landet beräknas till hisnande 2,5 miljarder danska kronor.

Christian Fink Hansen på Seges menar att den afrikanska svinpesten är det absolut största hotet mot den danska grisproduktionen.
Christian Fink Hansen på Seges menar att den afrikanska svinpesten är det absolut största hotet mot den danska grisproduktionen. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Alla andra problem framstår som bagatellartade jämfört med den afrikanska svinpesten. Den fruktade sjukdomen, som nu har nått Polen, skulle vara en katastrof för den danska grisproduktionen.

– Om den afrikanska svinpesten skulle komma in i Tyskland krävs drastiska åtgärder från vår sida. Därför uppmanar jag alla att göra allt i deras makt för att minimera riskerna, säger Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarers grissektion.

Tvättstationer

Redan i dag har danskarna upprättat tre tvättstationer vid gränsen mot Tyskland, två på Jylland och en på Lolland. Där tvättas 26 000 transporter varje år till en kostnad av 16 miljoner danska kronor. En prisvärd investering, om man betänker vad som skulle hända om svinpesten kom in i landet.

Sprider information

De danska lantbrukarna har tillgång till en app (tjekvogn.dk) som gör det möjligt att kontrollera så att transportfordonen som kommer till deras gårdar verkligen har rengjorts på någon av tvättstationerna.

– Man kan säga att vi arbetar på två spår. Dels handlar det om att tvätta bilar, sprida information om karantänstider och om hur matvaror ska hanteras. Dels handlar det om att arbeta med frågan på EU-nivå, säger Christian Fink Hansen, chef för Seges grissektion.

Arbetare riskgrupp

Det är ingen hemlighet att en riskgrupp i sammanhanget är de personer från östeuropeiska länder som är anställda hos danska lantbrukare.

– Därför finns en klausul i deras anställningskontrakt som bland annat föreskriver att de inte ska med sig köttvaror från hemlandet när de kommer till Danmark. Men den är självfallet ingen garanti för att så inte sker, säger Christian Fink Hansen.

Svenska vildsvin oroar

Genom exporten av cirka 14 miljoner smågrisar varje år till företrädesvis Tyskland och Polen skapas också potentiella smittvägar in i landet. Samtidigt betonar Christian Fink Hansen att smittan lika gärna kan komma norrifrån, till exempel via Finland eller Sverige.

– Ökningen av vildsvin i Sverige gör oss bekymrade, medger han.

Erik Larsen uppmanar sina kolleger att verka för att så många som möjligt av de danska vildsvinen skjuts av. Det är också något som myndigheterna stöder.

Konsekvens svårblickbar

Den omedelbara kostnaden om den afrikanska svinpesten drabbar Danmark beräknas till motsvarande 3,25 miljarder svenska kronor. För ett land som producerar runt 30 miljoner grisar varje år och som exporterar merparten är det svårt att riktigt kunna överblicka konsekvenserna.

– Vi ska göra allt vi kan för att se till att svinpesten aldrig kommer till Danmark, säger Christian Fink Hansen.

SE FILM: Christian Fink Hansen, Seges, berättar om hotet från svinpesten.