Aktion i skog mot avverkning

Under torsdagen hängde Greenpeace upp 300 porträtt av människor i en skog i Ånge. Det var en aktion i protest mot SCA:s avverkning av skog i en värdetrakt i Ånge.

Ett porträtt i skogen.
Ett porträtt i skogen. FOTO: EDWARD BESKOW

I skogen nära Holmsjön utanför Östavall i Ånge befinner sig ett antal aktivister från miljöorganisationen Greenpeace. De protesterar mot skogsbolaget SCA:s avverkning i en värdetrakt. Aktionen ingår i en global kampanj.

Kräver avverkningsstopp

Aktionen i skogen består av att sätta upp bilder på 300 personer som stödjer organisationens arbete för att bevara det norra skogsbältet i Sverige, Finland, Ryssland och Nordamerika.

– Vi kräver ett avverkningsstopp i värdetrakter för att säkerställa att värdefull skog likt den här inte går förlorad för alltid. Skogen har högt bevarandevärde, ändå väljer SCA att avverka här, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige i ett pressmeddelande.

Inte skydda hela områden

Enligt Naturvårdsverket är en värdetrakt ett landskap som har särskilt höga ekologiska värden.

– Skogliga värdetrakter är ett viktigt planeringsunderlag. Tanken är inte att hela värdetrakter ska skyddas, utan att olika insatser för biologisk mångfald ska prioriteras till dessa områden. Det är i dessa landskap vi bör genomföra insatser för biologisk mångfald – både skydd och skötsel. I stora delar av trakterna kan normalt brukande fortsätta, ibland med förstärkt naturhänsyn, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Finns inom alla län

Det finns värdetrakter inom alla län sedan länge, men arbetet har kommit olika långt.

– Det finns mycket värdefull skog som behöver bevaras för framtiden och här behöver vi hjälpas åt skogsägare, myndigheter och ideella organisationer, säger Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket.

Läs mer: Essity kritiseras i Greenpeacerapport

Fakta Värdetrakter

Värdetrakter är ett landskapsavsnitt som har mycket högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet.

En långsiktigt hållbar förvaltning av värdetrakter är av allmänt intresse.

De största delarna i värdetrakten består dock av skogar utan särskilda skyddsvärden.

Begreppet värdetrakt har i sig ingen juridisk innebörd men omfattar ofta betydande områden med formellt skydd av olika slag.