Aktivt skogsbruk viktigare än någonsin

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men numera i en ganska långsam takt. Är det en tillfällig dipp, eller ser vi början av en ny negativ trend, frågar sig Knut Persson i sin ledare.

Skogsråvara kan ersätta allt man använder olja till, men då måste vi ha mer skogsråvara och politikerna måste förstå att det är allvar nu, skriver Knut Persson.
Skogsråvara kan ersätta allt man använder olja till, men då måste vi ha mer skogsråvara och politikerna måste förstå att det är allvar nu, skriver Knut Persson. FOTO: STINA BERGSTRÖM

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Beskedet från Riksskogstaxeringen att den årliga tillväxten i svenska skogar minskar är allvarligt. För att kunna producera tillräckligt med skog till allt fler behov hade tillväxten behövt öka.

Enligt statistiken är den årliga tillväxten 123 miljoner kubikmeter jämfört med 130 miljoner kubikmeter för fem år sedan. Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men numera i en ganska långsam takt.

För de enskilda skogsägarna handlar det inte om miljoner kubikmeter. Men det är inte svårt att hitta förklaringar till att skogen växer sämre. Torkan 2018 hade en allvarlig effekt både genom att skogen växte sämre det året och genom att många träd var påverkade även sommaren efter. Det ökade i sin tur skadorna av granbarkborren. De mycket kraftiga betesskadorna från främst älg som vi haft under många år sätter också avtryck.

Statistiken tar inte med den formellt skyddade skogen, men skogsmarken där skogsägarna gjort frivilliga avsättningar är med. De här arealerna ökar och att det inte bedrivs ett aktivt skogsbruk får naturligtvis effekter.

Mycket grovt brukar man säga att tillväxten i skogen ökar med en procent per år. Det är egentligen inte så mycket, men sett över de långa tidsperioder som skogsbruk handlar om blir det ändå stora effekter. Sedan 1970-talet växer skogen 50 procent snabbare. Om den utvecklingen nu har brutits och tillväxten i stället minskar har det långsiktigt mycket negativa följder.

Även om det finns några ganska tydliga förklaringar ställer statistiken ett antal frågor. Vad beror den sämre tillväxten på mer exakt? Kan man anta att det är en tillfällig dipp, eller är vi i början av en ny negativ trend? För att komma vidare krävs en noggrann analys.

Att den svenska skogen numera växer långsammare måste också få stor betydelse för Skogsutredningens övervägande. Vi hör ofta att allt man använder olja till kan i stället göras med skog som råvara. Men ska det ha någon betydelse måste vi ha mer skogsråvara, inte mindre. Till slut måste politikerna förstå att det är allvar nu.

Men allting handlar inte om politik, skogsskötseln kan utvecklas och bidra till att skogen växer snabbare. Skogsstyrelsen presenterade i januari 88 åtgärder för att öka tillväxten med 20 procent. Det är resultatet av ett gediget arbete där skogens olika intressenter varit representerade. I ljuset av att skogen just nu växer långsammare blir det ännu viktigare att utveckla skogsbruket.

LÄS MER: Pär Fornling: Färd i otakt genom skogen mot framtiden