Akut personalbrist hotar slakteri

Det lilla slakteriet Strömdahla i Västerbotten har under de senaste åren haft allt svårare att få tag på personal. Nu är situationen akut och enligt ägaren Patrik Strömdahl kan företaget tvingas lägga ner redan i april.

För låga köttpriser till följd av prispress orsakad av en internationell marknad är viktigaste orsaken till personalbrist. Det tror Strömdahlas ägare Patrik Strömdahl.
För låga köttpriser till följd av prispress orsakad av en internationell marknad är viktigaste orsaken till personalbrist. Det tror Strömdahlas ägare Patrik Strömdahl. FOTO: TINDRA ENGLUND

– Vi blir i princip helt utan folk i slutet på april. I värsta fall innebär det att vi tvingas vi lägga ner verksamheten, säger ägaren Patrik Strömdahl.

Förutom makarna Patrik och Therese Strömdahl skulle det lilla lokala slakteriet egentligen behöva ytterligare tio heltidsanställda. Men i dagsläget har de endast tre anställda kvar och två av dessa slutar i april.

– Vi har tidigare framförallt haft utländsk personal, men de vill bara jobba här i ett till tre år, sedan vill de åka hem. Även de svenskar som vi har haft anställda har slutat efter ett tag eftersom jobbet varit för tufft, säger Patrik Strömdahl.

För låga köttpriser

Enligt honom är den viktigaste orsaken till personalbristen att köttpriserna är för låga till följd av att priserna pressas ner av en internationell marknad. 

– Om det ska gå ihop måste betalningsviljan hos konsumenterna öka och handlarna måste släppa på sina marginaler. Dagens låga priser innebär att det är svårt att betala ut en lön som är hög nog för ett arbete som är ganska tungt. Dessutom har slaktare som yrke i dag inte alls lika hög status som förr, säger Patrik Strömdahl. 

– Om det ska gå ihop måste betalningsviljan hos konsumenterna öka och handlarna måste släppa på sina marginaler, säger Patrik Strömdahl.
– Om det ska gå ihop måste betalningsviljan hos konsumenterna öka och handlarna måste släppa på sina marginaler, säger Patrik Strömdahl. FOTO: TINDRA ENGLUND

Växande problem i branschen

Problemet med personalbrist har inte bara drabbat Strömdahla utan är en del av ett större branschproblem. Även om situationen inte är lika akut på andra slakterier säger både HK Scan och KLS Ugglarps att kompetensbristen kommer att innebära en allt större utmaning i framtiden. 

– På kort sikt har vi inget problem med bemanningen. Men om vi tittar på lång sikt och tar hänsyn till de pensionsavgångar som vi vet kommer framöver så innebär de att det kommer bli brist både på slaktare och styckare, säger Michelle Björklund, HR-generalist på HK Scan.

FAKTA: Kompetensbehov ska kartläggas

Inom ramen för Livsmedelsstrategins andra handlingsplan har regeringen beslutat att avsätta två miljoner kronor för en inventering av kött- och charkbranschen kompetensbehov samt utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska också identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen.

Standardiserad utbildning saknas

En annan viktig orsak till bristen på kompetens är att det i dag saknas standardiserade utbildningar för slaktare och styckare, det gör att slakterierna själva måste stå för utbildning och upplärning. På de större slakterierna har detta varit lättare att lösa och både HK Scan och KLS Ugglarps gör i dag riktade utbildningssatsningar tillsammans med arbetsförmedlingen. 

– Det är ingen enkel match eftersom det inte finns någon skola. I stället tar vi in nya personer som är arbetslösa och lär upp dem själva. Dessutom hyr vi även in viss arbetskraft vid behov, säger Jonas Tunestål, VD för KLS Ugglarps.

Strömdahla sätter sitt sista hopp till Arbetsförmedlingen

Men för ett litet slakteri som Strömdahla innebär utbildningen av ny personal alltför stora kostnader för att slakteriet ska ha råd att genomföra det på egen hand. Därför sätter Patrik Strömdahl nu sitt sista hopp till att även de ska lyckas få till en lösning med stöd av Arbetsförmedlingen eller Länsstyrelsen i Västerbotten. 

– Vi har försökt få till en utbildning sedan 2015 och hoppas fortfarande på att få till en lösning. I dagsläget har vi fått in en mängd sökande och valt ut sex kandidater som vi är intresserade av. Om Arbetsförmedlingen går med på att stå för kostnaderna innebär detta att vi skulle kunna utbilda dem medan de andra fortfarande jobbar kvar och på så vis kunna rädda slakteriet, säger Patrik Strömdahl.

Enligt Arbetsförmedlingen är det inte ovanligt att de bidrar till den här typen av utbildningsinsatser men de vill inte kommentera ett enskilt fall.

– Jag kan inte gå in på hur vi arbetar mot enskilda slakterier, men det jag kan säga är att arbetsförmedlingen just nu för konstruktiva samtal med flera företag i Västerbotten och vi har möjlighet att göra skillnad. Sedan kan jag inte kommentera exakt mot vem eller vilka, säger Staffan Landström, projektledare på arbetsförmedlingen.

FAKTA: Strömdahla 

- Slakteriet ligger i Nordmaling i Västerbotten.

- I dagsläget har de tre heltidsanställda. 

- De slaktar allt utom häst.