All grisimport från Danmark skulle ge 5 ton mindre antibiotika

Om danskt griskött ersatte importen från andra länder skulle antibiotikaförbrukningen för produktionen minska med 48 procent vilket motsvarar ungefär 5 ton antibiotika.

Christer Lundin är svensk talesperson för danska lantbrukarorganisationen Landbrug & Fødevarer.
Christer Lundin är svensk talesperson för danska lantbrukarorganisationen Landbrug & Fødevarer. FOTO: GÖRAN BERGLUND

För att producera det griskött som årligen konsumeras i Sverige används ungefär 14 ton antibiotika till djuren.

Den svenska andelen är väldigt låg. Trots att den inhemska produktionen täcker närmare 70 procent av konsumtionen står de svenska bönderna endast för 19 procent av antibiotikaanvändningen, motsvarande 2,7 ton.

Tyskarna använder 13 gånger mer

Resten av antibiotikan används i den importerade andelen där Tyskland sedan flera år är den dominerande aktören. Tyskarna använder 13 gånger så mycket antibiotika i sin djurproduktion medan Polen, ett annat stort exportland, använder 12 gånger mer än i Sverige.

Spanien "värstingen" bland exportörerna

Sverige använder 11,5 milligram antibiotika per producerad djurenhet, att jämföra med det europeiska genomsnittet på 158,2 milligram. Danmarks förbrukning är 44,2 milligram per djurenhet vilket är en minskning med 22 procent sedan 2009. Så här mycket antibiotika använder de stora exportländerna i Europa i förhållande till Sverige. En stor del av antibiotikan inom animalieproduktionen går till grisuppfödningen. Siffrorna avser 2015.

Spanien 36,4 ggr

Italien 31,3 ggr

Belgien 13,8 ggr

Tyskland 13,0 ggr

Polen 12,2 ggr

Nederländerna 5,9 ggr

Storbritannien 5,1 ggr

Irland 4,2 ggr

Danmark 3,8 ggr

Finland 1,9 ggr

Källa: ESVAC

Den tyska andelen av antibiotikaförbrukningen för det griskött som produceras i Sverige uppgår till 44 procent.

Samtidigt har Danmark, som 2012 var den största exportören till Sverige, på fem år tappat 35 procent av sin tidigare volym i Sverige. Detta trots att danskarna inom loppet av sex år har reducerat sin antibiotikaanvändning i uppfödningen med 22 procent och använder mindre än en tredjedel av vad exempelvis Tyskland gör.

”Danmark driver på arbetet i EU”

– Eftersom Sverige är beroende av import vore det naturliga att välja det bästa alternativet. Danmark har inte bara den lägsta antibiotikaanvändningen av de stora exportländerna utan är även med och driver på arbetet i EU för minskad användning och en förbättrad djuromsorg, säger Christer Lundin, svensk talesperson för Landbrug & Fødevarer.

Christer Lundin är svensk talesperson för danska lantbrukarorganisationen Landbrug & Fødevarer.
Christer Lundin är svensk talesperson för danska lantbrukarorganisationen Landbrug & Fødevarer. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Beräkningar gjorda av den danska lantbrukarorganisationen visar att det man kallar "antibiotikafotavtrycket" för svenska konsumenter skulle minska med 48 procent om allt griskött som importerades till Sverige kom från Danmark. Det motsvarar cirka 5 ton antibiotika.

– Att svenskar vill äta svenskt griskött är fullständigt naturligt och man ser en vändning av efterfrågan i samband med den så kallade knorrdebatten inför EU-valet 2014 då Danmark hamnade i blickpunkten. Men det finns fortfarande ett importbehov och det danska grisköttet har ersatts av en import som är producerad med mer antibiotika, säger Christer Lundin.

Spanien och Italien sticker ut

Av importstatistiken från SCB framgår att Tyskland i slutet av förra året var den i särklass största exportören till Sverige. Sett över några år har även Polen, Nederländerna, Finland, Belgien, Storbritannien och Spanien stärkt sina positioner.

Bland de stora exportländerna sticker Spanien och Italien ut kraftigt vad beträffar antibiotikaanvändningen i djurproduktionen. Spanien använder 36 gånger så mycket som i Sverige och Italien 31 gånger så mycket.

Samtidigt som antibiotikaförbrukningen i grisproduktionen har sjunkit har Danmark tappat en stor del av sin export till Sverige.
Samtidigt som antibiotikaförbrukningen i grisproduktionen har sjunkit har Danmark tappat en stor del av sin export till Sverige. FOTO: FOTOGRAF PER GUDMANN

Samtidigt har Danmark minskat sin användning i förhållande till antalet djurenheter. Den danska nivån ligger på ungefär 25 procent av det europeiska genomsnittet.

Nästan 40 000 ton från Tyskland

Ungefär en tredjedel av det griskött som konsumeras i Sverige är importerat. Nedan framgår de största exportländerna och utvecklingen under de fem senaste åren:

Land Export till Sverige, ton Förändring

2012 2013 2014 2015 2016

Tyskland 38 830 46 223 42 813 40 989 38 327 –1,3 %

Danmark 40 585 38 930 33 871 28 840 26 270 –35,3 %

Polen 8 177 9 579 11 388 10 599 10 795 +32,0 %

Nederländerna 5 920 5 689 5 671 6 260 5 940 +0,3 %

Finland 4 383 4 113 3 458 4 877 5 405 +23,3 %

Belgien 2 526 2 799 3 031 3 079 3 106 +22,9 %

Irland 1 631 1 909 2 025 2 111 2 008 +23,1 %

Italien 2 029 1 857 1 696 2 010 1 540 –24,1 %

Storbritannien 99 78 44 832 1 165 +1 176,7 %

Spanien 722 1 245 1032 853 925 +28,1 %

Källa: SCB