Alla duckar i frågan om bygge på åkermark

Ingen vill ta ansvar för att Sveriges bästa åkermark förstörs när ett fängelse byggs. De involverade politikerna svarar bara undflyende, skriver föreningen Fängelsefritt Trelleborg.

Ingen vill ta ansvar för att Sveriges bästa åkermark förstörs när ett fängelse byggs utanför Trelleborg.
Ingen vill ta ansvar för att Sveriges bästa åkermark förstörs när ett fängelse byggs utanför Trelleborg. FOTO: ANDERS TUKLER/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

De styrande partierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, i Trelleborg är ansvariga för att kommunen har tagit fram en detaljplan om att bygga Sveriges största fängelse på 50 hektar av Sveriges bästa åkermark. Ställd inför kritiska frågor om detta svarar alla involverade parter undflyende.

Kommunpolitikerna hänvisar till att det inte finns några alternativa lokaliseringar i kommunen. Region- och riksdagspolitiker är antingen tysta eller hänvisar till det kommunala självstyret. Ansvarig minister svarar svävande när riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) för upp frågan på regeringsnivå. Kriminalvården, som utvärderat fem kommuner i Skåne, bortser från att flera andra kommuner erbjuder ”icke brukbar” mark (exempelvis i Kristianstad). Kriminalvården nekar till ansvarstagande för placeringen med hänvisning till att det är en kommunal fråga. På så sätt duckar alla parter för ansvaret i frågan om att bevara den högst klassade jordbruksmarken i Sverige.

Ett undantag för denna typ av beteende är den kristdemokratiska riksdagsledamoten Magnus Oscarsson som, bland annat här i Land Lantbruk, har profilerat sig i frågan om jordbruksmarken och kritiserat bland annat regeringen och de statliga myndigheterna för att inte agera i enlighet med Europeiska landskapskonventionen, svenska miljöbalken och Sveriges livsmedelsstrategi som alla pekar i samma riktning – bevarandet av jordbruksmarken är en ödesfråga.

Nu är vi i ett läge där varken kommunpolitikerna eller någon annan part vill ta ansvar. Eftersom Oscarsson vid många tillfällen gått i bräschen för bevarandet av jordbruksmarken samtidigt som hans partikollegor i vår kommun agerar på tvärs med hans budskap vill vi med dessa rader uppmana honom att agera.

Utöver de 50 hektar åkermark de redan tänker fördärva ville M och KD i Trelleborg expandera fängelset och därför köpa än mer åkermark för detta ändamål. Ägaren, Svenska kyrkan och Lunds stift, tackade nej till försäljning. ”Det är inte försvarbart att inte värna om den jordbruksmarken inför kommande generationer” och ”Så otroligt onödigt att ta den bästa åkermarken” säger Anneli Kihlstrand (C), ordförande i Egendomsnämnden.

En fråga direkt till Magnus Oscarsson – hur kan vi hjälpas åt i denna fråga och se till att politikernas fina ord blir till handling, inte någon gång i framtiden utan nu?

För den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg:

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson.

LÄS MER: Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

LÄS MER: Trelleborgs kommun bygger fängelse på jordbruksmark