Alla förtjänar en andra chans

Jag har fått några tvåor på bilbesiktningen genom åren. Det innebär att bilen måste lagas och ombesiktigas inom 30 dagar, annars blir det körförbud. När bilen är lagad och godkänd är det bara att tuta och köra. Jag känner också personer som fått böter på grund av att de kört för fort, haft ett för tungt släp, rattsurfat eller kört med sommardäck på vintern. Jag vet till och med de som blivit av med körkortet för att de kört för fort.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen.
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen. FOTO: MOSTPHOTOS & MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tycker jag att de är dåliga människor? Nej. Tycker jag att en person som någon gång har kört så fort så den blivit av med sitt körkort aldrig mer ska få köra bil? Nej. Tycker jag att de som haft en bil som inte går igenom besiktningen och måste lagas är personer utan omdöme, som borde veta mer om bilar och inte få chans att laga bilen? Nej. Tror jag att alla som har samma märke eller färg på bilen gör samma fel? Nej, faktiskt inte det heller.

Men jag försvarar inte heller fortkörning, rattsurfning eller att inte byta till vinterdäck i tid. Jag varken kan eller vill rättfärdiga vad dessa människor gör, men jag kan skilja på individ och handling och jag förstår att alla kan bättra sig och förtjänar en andra chans. Men det finns också fall där det visar sig att en person inte är lämplig att ha körkort.

Jag förväntar mig att de jag möter på vägarna följer de lagar och regler vi har, vilket de flesta också gör. Men när de inte följs är det inte jag som utdömer straffet. Det gör rättsväsendet, och när straffet är avtjänat är personen fri att återgå till det normala, att till exempel ta ett nytt körkort. Inte går jag hem till den personen efteråt och kräver att han eller hon ska sluta köra bil, trakasserar de anhöriga eller ger mig på andra som kör bil.

I Sverige har vi ett rättssystem som bygger på lagar som stiftats av riksdagen. Regeringen beslutar årligen om regleringsbrev för myndigheter, i vilka det står hur myndigheten ska arbeta. Men regeringen får aldrig styra över hur myndigheten utför sitt arbete. Det görs i stället av kontrollmyndigheter, till exempel Swedac som kontrollerar besiktningsverkstäderna.

När ni kommit hit vill jag att ni läser texten en gång till, men byter ut bil mot ladugård, besiktning mot kontroll, tvåor mot förelägganden, fortkörning mot bristande djurhållning, Swedac mot länsstyrelsen, bli av med körkortet mot djurförbud och böter mot vite. Sedan kan vi fundera över huruvida häxjakten mot Sveriges bönder är berättigad eller ej.

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomen

LÄS MER: "Jag pratar gärna djuromsorg med Uppdrag Granskning"

LÄS MER: Varför samarbetar ni med aktivister?