”Alla hästar i Europa ska få värdig behandling”

Det är otroligt viktigt att EU tar sitt ansvar för att se till att alla medlemsländer följer regelverket gällande djurskydd, skriver Centerpartiets Fredrick Federley och Kristina Jonäng i ett debattinlägg, i samband med arrangerandet av Eurohorse i Göteborg.

Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker.
Fredrick Federley (C), Europaparlamentariker. FOTO: HAMID ERSHAD SARABI

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I veckan går mässan Eurohorse av stapeln på Svenska Mässan där mängder av hästintresserade kommer att samlas. I Sverige är vi väldigt duktiga på att ta hand om våra djur, men sorgligt nog ser det inte likadant ut på många håll i Europa.

Allt för många hästar drabbas av skador, sjukdomar och andningsbesvär när de transporteras för ofta eller för långa sträckor utan paus. Det är viktigt att EU:s regler för djurskydd ligger på en nivå som är värdig våra fyrbenta vänner och det är otroligt viktigt att EU tar sitt ansvar för att se till att alla medlemsländer följer regelverket. Vi har otroligt bra djurskyddsregler i Sverige och fler länder borde ta efter.

Hästar transporteras ofta, jämfört med andra djur. Det kan vara för att ta sig till tävlingar eller för avel. En stor studie från Australien visar dock att hästar är känsliga för väldigt långa eller väldigt frekventa transporter. Speciellt är de resorna som närmar sig 20 timmar som är extra farliga.

Många hästtransporter som används runt om i världen placerar hästen i en position som gör det svårt för den att röra huvudet fritt, vilket efter en längre period gör det svårare för dem att andas obehindrat. Vid de längre transporterna kan de därför utveckla andningsbesvär.

Kristina Jonäng (C), kandidat till Europaparlamentet.
Kristina Jonäng (C), kandidat till Europaparlamentet.

Vidare visar samma australiensiska studie att långa eller för täta resor kan vara väldigt stressande för en häst. De återkommande stresspåslagen kan orsaka nedsatt immunförsvar och dessutom finns en risk att hästar drabbas av panik och skadar sig.

I EU har vi generellt bra regler kring transport av djur, vilket inkluderar häst, men det är inte alltid de följs och vissa EU-länder har varit ovilliga att ta sitt ansvar för att implementera och genomdriva reglerna. På många håll är kontrollerna dåliga och få konsekvenser finns för den som missköter sig.

Därför behöver vi visa vägen och ta ett krafttag för bättre skydd för hästar i hela Europa. Vi behöver införa hårdare straff för den som bryter mot djurskyddslagen och straffet bör reflektera stort lidande man orsakat för djuret samt hur många gånger man brutit mot lagen. Att upprepade gånger missköta sina djur måste få större konsekvenser.

Den totala tiden som ett djur får transporteras borde även minskas speciellt mot bakgrund av hur skadligt det är för både hästar och andra djur. För att öka förståelsen för hur skadliga långa transporter kan vara borde viss information från veterinärsystemen bli offentliga. Om fler får kunskap och insyn i hur dåligt lagen följs kan fler agera.

Europaparlamentet har tagit ställning för att denna fråga är viktig och behöver behandlas. Men mer behöver göras. En formell granskning av EU-kommissionen behöver inledas. De har gjort för lite för att se till att alla medlemsländer följer lagarna och som konsekvens har allt för många djur fått lida. Det är dags nu att se till att alla hästar får värdig behandling i hela Europa.

Fredrick Federley (C),

Europaparlamentariker

Kristina Jonäng (C),

Kandidat till Europaparlamentet