Allt färre löser statligt jaktkort

Antalet personer som löser statligt jaktkort fortsätter att minska. En ny studie visar att nya jägargrupper glömmer bort att betala jaktkortet.

Antalet personer som löser statligt jaktkort fortsätter att minska.
Antalet personer som löser statligt jaktkort fortsätter att minska. FOTO: ELENORE PETERSSON

Jämfört med för tio år sedan har antalet statliga jaktkort minskat med cirka 20 000. Samtidigt har antal personer som avlagt jägarexamen ökat från omkring 6 500 till 10 000 personer per år. En studie som Naturvårdsverket beställt av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet visar att det finns flera skäl till minskningen.

Glömmer betala

Studien pekar bland annat på att nya jägargrupper jagar mer oregelbundet och därmed är risken högre att en del glömmer bort att betala. Enligt studien finns inget som tyder på att det skett någon större normförändring som gör att jägare slutar att lösa jaktkort.

– Lösningen är att underlätta för de som jagar oregelbundet och inte varje år. Därför föreslår vi dels att alla som tar jägarexamen informeras om avgiften, dels att de som tidigare löst jaktkort får en påminnelse var tredje år, säger Göran Ericsson, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Nya åtgärder

I studien föreslår forskarna ett antal administrativa åtgärder för att öka antalet lösta statliga jaktkort. Bland annat extra utskick av jaktkortsaviseringar till de som avlagt godkänt teoriprov och minst ett praktiskt prov i jägarexamen, samt att utöka aviseringen till de som redan löser jaktkort.

– Det här är viktig ny kunskap för oss. Utifrån studien kan vi sätta in rätt åtgärder för att höja antalet lösta jaktkort och öka resurserna till Viltvårdsfonden, säger Daniel Bladh, handläggare på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta: Statligt jaktkort

Det statliga jaktkortet är bevis på att man betalat viltvårdsavgiften. Viltvårdsavgiften ska betalas av den som jagar. I jaktlagen (1987:259) 2 § framgår att "Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt". Avgiften betalas till Viltvårdsfonden. Även hundförare är skyldig att betala avgiften om syftet är att fälla vilt, oavsett om det är hundföraren eller någon annan som planerar att avlossa skott. Den som går i drev är också skyldig att betala avgiften. Den som är under 18 år och inte har vapenlicens behöver inte betala viltvårdsavgiften.

Källa: Naturvårdsverket