Älvräddarna far med osanning

Det är inte sant att de små kraftverkens bidrag till elproduktionen är försumbart och att de inte kan reglera vatten. I själva verket producerar de tillsammans el som nästan motsvarar ett kärnkraftverk med två reaktorer, svarar Stödföreningen för småskalig vattenkraft.

Det går att fördubbla elproduktionen från småskalig vattenkraft bara genom att effektivisera befintliga anläggningar, skriver Göran Åhrén tillsammans med Kerstin Davidson.
Det går att fördubbla elproduktionen från småskalig vattenkraft bara genom att effektivisera befintliga anläggningar, skriver Göran Åhrén tillsammans med Kerstin Davidson. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Christer Borg och Margareta Svenning, Älvräddarna, använder i Land Lantbruk en formulering av sekelskiftesförfattaren Hjalmar Söderberg i sin kritik av den småskaliga vattenkraften.

”Det gamla och det nya stå sida vid sida och det nya värker sig fram”, citerar de med syftet att måla ut den småskaliga vattenkraften som något föråldrat.

Att ”det nya” skulle vara fritt strömmande vatten är en tolkning som får stå för dem. Vi ser i stället andra tendenser i vår samtid. Strävan efter fossilfri energi för att minska människans påverkan på klimatet är en. En annan tendens är vår medvetenhet om det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Vattenkraften är en klimatvänlig energikälla. Den småskaliga vattenkraften är dessutom spridd över landet, med en tyngdpunkt i södra Sverige, vilket gör den betydelsefull vid en kris. Många små kraftverk kan kopplas om för att leverera el lokalt om stamnätet slås ut. Då är det en fördel att de är många och lokala.

Borg och Svenning far med osanning när de påstår att de små kraftverkens bidrag till vår elproduktion är försumbart och att dessa inte kan reglera vatten. I själva verket producerar de kraftverk som klassas som småskaliga tillsammans el nästan motsvarande ett kärnkraftverk med två reaktorer. De mindre kraftverk som har dammar har därtill möjlighet att reglera sin produktion efter behov.

Det går att öka produktionen från småskalig vattenkraft. Man kan fördubbla den bara genom att effektivisera befintliga anläggningar. Med ett rimligt regelverk skulle produktionen kunna tredubblas. Den skulle då motsvara de kärnkraftverk som lagts ner.

Att EU är ute efter att avveckla småskalig vattenkraft i Sverige är en annan osanning. Representanter för EU-kommissionen har vid ett flertal tillfällen deklarerat att unionen inte har den ambitionen.

Riksdag och regering har beslutat att den småskaliga vattenkraften ska vara kvar. Det politiska uppdraget är enklare regler, fler undantag och omprövningar som inte syftar till att göra det omöjligt för verksamheten att fortsätta bedrivas.

Det är väl snarare Borg och Svenning som står för något föråldrat. En förlegad syn på småskalighet och privat företagande på landsbygden. Att en ledande företrädare för Älvräddarna dessutom uppträder clownsminkad på domstolsförhandlingarna och deklamerar dikter inger knappast respekt. Det är i stället en skymf mot de företagare vilkas livsverk hotar att raseras.

Kerstin Davidson och Göran Åhrén

Stödföreningen för småskalig vattenkraft

LÄS MER: Småskalig vattenkraft kan lätt fördubblas

LÄS MER: Älvräddarnas attityd är som en klapp på huvudet