Älvräddarna och Sportfiskarna får bidrag till jurister

Den statliga finansieringen av juristtjänster hos miljöorganisationer fortsätter att öka. Nu har även Älvräddarna och Sportfiskarna fått bidrag från Naturvårdsverket.

Sportfiskare.
Sportfiskare. FOTO: MOSTPHOTOS

Sedan tidigare har Naturskyddsföreningen i egenskap av ideell miljöorganisation fått bidrag från Naturvårdsverket till att anställa jurister. För 2018 ökades bidraget till sammanlagt 2,35 miljoner kronor vilket gör att föreningen nu har råd med tre juristtjänster.

Samtidigt har även Älvräddarna och Sportfiskarna för första gången fått öronmärkta pengar till att anställa varsin jurist. Syftet med bidraget är att organisationerna ska kunna bevaka hur Sverige efterlever EUs vattendirektiv.

– Omfattningen av bidragen till ideella organisationer avgörs helt och hållet i vårt regleringsbrev. Det är alltså regeringen som bestämmer det totala beloppet, säger Mark Marissink, biträdande miljövårdschef på Naturvårdsverket.

Tre gånger så mycket

Sportfiskarna fick förra året ett organisationsbidrag på 405 000 kronor. Bidraget har i år stigit till 1,35 miljoner kronor varav 700 000 kronor är avsedda för juristtjänsten. Generalsekreteraren Sten Frohm uppger att tjänsten är tillfällig, att den kan dras in om bidraget skulle upphöra.

Sportfiskarna har i likhet med Älvräddarna varit part i en mängd miljömål där de regelmässigt har uppträtt på samma sida som länsstyrelserna och Kammarkollegiet med vattenverksamhetsutövaren som motpart. Sportfiskarna har där tidigare varit företrädda av i första hand miljövetaren Christina Lindhagen som är fast anställd på kansliet.

Nyutexaminerad

I veckan tillträdde Mattias Falk som miljöjurist och tanken är att han ska assistera Christina Lindhagen, som inte har någon juristutbildning, i de miljömål som Sportfiskarna engagerar sig i.

– Mattias är en nyutexaminerad miljöjurist och han ska jobba tillsammans med Christina, berättar generalsekreteraren Sten Frohm.

Styrelseledamot blir jurist

Älvräddarna fick förra året avslag på sin ansökan om bidrag från Naturvårdsverket men för 2018 har föreningen beviljats 560 000 kronor till en jurist. Tjänsten har tillsatts med Sven Björck, styrelseledamot från Halland som har ingått i den juristgrupp på fyra personer som hjälpts åt att företräda Älvräddarna i olika miljömål.

Land Landbruk har varit i kontakt med Sven Björck som bett att få svara på frågor skriftligt vid ett senare tillfälle.

LÄS MER: Statliga bidrag går till part i tvist