Andra skörden usel på de flesta håll

Tidiga skördar, men sämre än normalt, så kan läget sammanfattas av vårt hårt torkdrabbade land. På många håll har förstaskörden av vall varit hyfsad, men den andra riktigt dålig. I söder har höstkornet tröskats och vetet börjat tas. Skadeinsekter har generellt sett varit ett stort problem i år.

FOTO: HANNA JOHANSSON/ALEXANDER SCHULTZ

Värmland

Några få har testat att tröska höstkorn. Speciellt djurgårdar skördar helsäd för att täcka upp minskningen av vall. Första skörden blev på sina håll rätt hyfsad, men återväxten stod still. Några håller på att ta en andraskörd. Vårsådden har kommit upp fläckvis och inte alls på vissa håll. Höstsäden, i den mån den finns, har nog klarat sig bättre. En del testar att så om främst gräs och havre/ärt. Positivt är att den tidiga skörden ger möjlighet till sådd av höstraps om det kommer fukt. Fritflugor har gått på vårsådden och jag har även sett löss och trips.

Pia Björsell, rådgivare Hushållningssällskapet

Östergötland

Skörden är bara lite på gång än så länge av tidiga sorter som höstvete norin och korn, inget raps vad jag vet. Skörden blir mycket lägre än förra år. Tröskningen bör komma i gång ordentligt denna vecka. Återväxten är knappt någon alls på vall, så andra skörden är katastrof. Första skörden blev inte så dålig. Några har fått ihop en tredjedel av vad de behöver. Skadeinsekter var besvärliga under våren. Oljeväxter har skador och vissa odlare har haft bladlöss i stor omfattning. Vårsådden har gått sämre ju längre österut i Östergötland man kommer. En del har inte ens fått upp någon sådd.

Johan Oscarsson, rådgivare HS

Kalmar

Första vallskörden blev lite sämre än normalt, andra skörden var obefintlig. Vi hoppas på en bra tredje och fjärde skörd, men då krävs regn. Majsen börjar känna av torkan, men kan bli bra om det kommer regn. För specialgrödor som lök, bruna bönor och potatis ser det vettigt ut än så länge. Av spannmål och raps blir det högst trefjärdedels skörd, på lättare jordar betydligt sämre. Hittills har vi tröskat höstkorn, nu börjar vi ta raps. Det är bevattningsförbud i hela länet så det går inte att ta vatten ur åar. Skadeinsekter har inte varit något stort problem.

Hans Romarker, rådgivare HS

Västra Götaland

Skörden har knappt börjat. Höstkorn och ängssvingel är skördat. Höstraps och råg kommer i gång i dagarna och någon har tagit tidigt vete. Vallen har gått dåligt - första skörden var kanske 50-80 procent av normalskörd, men det varierar i länet. I Tanum och Strömstad, där det kommit lite regn, har det varit hyfsat. Andra skörden har varit dålig till usel, kanske två balar per hektar. Det är ett insektsår men problemen har varit väldigt lokala.

Hanna Johansson, rådgivare HS

Västmanland

Vi har haft en del lokala åskskurar och där ser det bättre ut. Vårsäden är kritisk för många. Det har tröskats höstkorn och i dagarna startar några med vete. Det är väldigt tidigt. I Dalarna har skörden av vall blivit högre och ser skaplig ut medan det i Västmanland är kritisk med upp emot 50 procents skördetapp för förstaskörden och 70 procent för andraskörden. Många djurgårdar har fått skörda helsäd till foder och det är kritiskt för ekofoder. Där har många fått dispens för att ta konventionell skörd. Löss har varit ett problem i vårsäden. Vi har också haft tufft med ogräs i höstsäden eftersom många inte hann med ogräsbehandling. Trots värme och torka ser det förvånansvärt fint ut på många håll, men många har det tufft.

Alexia von Ehrenheimm, rådgivare HS Konsult

Sjuhärad

Andraskörden är jättedålig. De som haft tyngre jord har fått bättre skörd än de med lättare där torkan bränt ner det mesta. Samma sak gällde för förstaskörden där de med tyngre jord fått en skaplig skörd. Vårsäden är så dålig att många med foderbrist slår av den som helsäd för att ge korna. Det är ingen vidare fart på tröskorna men det närmar sig för höstkorn och höstraps. Skördarna blir väldigt dåliga. Vi har haft problem med fritfluga. Fodermajsen kom upp fint, men även den har piskats av torkan.

Henrik Svensson, Rådgivarna Sjuhärad

Skåne

Frö- och klöverskörd är tagen. Höstkornet är färdigskördat och det är stora variationer mellan trekorn och åttakorn, helt beroende på vilken jordart. Höstrapsen är på gång, men ytterst lite är skördat här på Österlen, på västsidan är de lite längre framme. Skördarna varierar från 2,5 ton till 4 ton. De som fick en olycklig start i höstas har fått en olycklig start på våren. Det är inte så mycket torkan som etableringen i höstas som orsakar variationerna. Många har fått bättre skörd än väntat. Höstkornet har en väldigt hög proteinhal vilket är bra för foder. Andra skörden var förstörd. I år har vi en variation på mellan tre och åtta ton för höstkornet så en del har fått normal skörd och andra ett tapp på 75 procent.

Per Erik Holmgren, rådgivare HIR Skåne

Gävleborg

Förstaskörden var för många nästintill normal, men det varierar stort. Spannmålen ser usel ut. De har axat tidigt och har kort halm. Många ensilerar den som grovfoder. Många har inte tagit någon andra skörd eftersom det inte har varit någon vits. De som ändå har gjort det har fått så lite som 20 procents skörd. Betena är slut överallt. Vissa har fått regn, andra inte. Hofors har inte fått regn sedan 26 april. Sådden kom i gång sent, då det fortfarande in i april låg snö kvar.

Stephanie Cassel Kristofers, vice ordförande LRF Gävleborg

Norrbotten

Vi har hunnit ta förstaskörden och den är för de flesta 30-40 procent lägre än normalt. Andra skörden har vi börjat med. Återväxten är tveksam, det är så fruktansvärt torrt. Allt är förskjutet. Insådden ser hyfsad ut liksom spannmålen. Potatis bevattnas så för den går det bra liksom jordgubbarna. Längst i norr har de fått bra med foder. Men det råder foderbrist i länet så vi har fått förmedla foder inom länet. Mycket hästfolk är i skriande behov av foder.

Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten

Västerbotten

Första skörden har varit alltifrån strax under det normala till mycket under det normala. Inlandet har fått sämre skördar än vid kusten, men det varierar även där. I Lövånger har de fått 75-80 procent av det normala medan Nordmaling knappt hälften. Generellt kan man säga att där de gödslat bra och där marken är bra genomarbetad har det gått bättre. Det är för tidigt att säga något om andraskörden för den växer till mitten av augusti, men den blir låg eftersom det inte har växt. Vi hoppas på regn och att nattdaggen ska göra sitt, så det finns hopp.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten