”Anta utmaningen, Sveaskog!”

Sveaskog har gjort många bra naturvårdsinsatser genom åren, men man har inte lyckats med att förvalta höga naturvärden i ekoparkerna på ett tillfredsställande sätt. Det skriver före detta medarbetare på Sveaskog i ett debattinlägg.

Sveaskog borde samla förvaltningen av ekoparker och naturvårdsskogar i en egen avdelning, menar debattörerna.
Sveaskog borde samla förvaltningen av ekoparker och naturvårdsskogar i en egen avdelning, menar debattörerna. FOTO: LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En lösning är att låta naturvården förvaltas av ekologer i en mer fristående avdelning där skötseln kan förverkligas utan vinstkrav.

Vi är övertygade om att det krävs en förändrad organisation för att man på allvar ska lyckas förvalta skogar med höga naturvärden på ett bra sätt.

Svårigheten med att låta ett traditionellt skogsföretag ansvara för både skogsproduktion och förvaltning av stora arealer höga naturvärden har underskattats. Kraven på att tjäna minst en miljard per år har kommit att helt överskugga verksamheten och skötseln av Ekoparker har blivit eftersatt.

I dag verkar det till och med vara så att skötseln av de känsliga ekoparkerna ska genomföras inom ramen för det ordinarie skogsbruket.

Sveaskog förvaltar i dagsläget cirka 475 000 hektar naturvårdsskogar inklusive Ekoparker.

Krav finns på att ytterligare 230 000 hektar av Sveaskogs mark ska skyddas. Bland annat kräver kampanjen "Vår skog", där 23 organisationer har gått samman, att regeringen ska ändra Sveaskogs ägardirektiv så att miljöambitionen kan höjas.

LÄS MER: Sveaskog nära målet för naturvårdshänsyn

LÄS MER: Hård kritik mot Sveaskogs ekoparker

LÄS MER: Om satsningen på ekoparker: ”Är detta något att vara stolt över, Sveaskog?”

Vi tycker att kraven är rimliga, men för att förvalta omfattande arealer med andra mål än skogsproduktion krävs en ny förvaltning som får utvecklas fritt från ekonomiska och produktionsmässiga värderingar.

Vi föreslår därför att Sveaskog samlar förvaltningen av ekoparker och naturvårdsskogar i en egen avdelning. Varför inte under namnet Sveaskogs naturvårdsförvaltning?

En förvaltning som får styras av ekologer och där biologisk kompetens, kvalitet och fingertoppskänsla får känneteckna verksamheten. Den allvarliga och stora värderingskonflikten med produktionsivrarna kan undvikas genom att verksamheten inte behöver gå med vinst, bara täcka sina egna kostnader.

Detta skulle skapa en stor och omfattande naturvårdsverksamhet utan egentlig kostnad för samhället, då intäkterna kommer från den naturvårdande skötsel (främst granuttag). Den stora vinsten är istället de naturvärden och ekosystemtjänster som kan räddas och utvecklas.

Genom aktiva samarbeten med länsstyrelser och andra intressenter kan man också skapa mervärden och förbättra sitt förtroende i omvärlden. Sveaskog lever inte upp till dessa tankar idag men med ändrade avkastningskrav och nya organisatoriska beslut skulle man kunna ta ett större ansvar för de svenska miljömålen.

Sveaskog skulle också få en modern organisation i arbetet för en hållbar utveckling, vilket vore en fin fjäder i hatten för det statliga skogsbolaget!

Vi tycker även att skogsproduktionen behöver förändras med mer långsiktiga perspektiv som tillvaratar markens produktionsförmåga. Det skogsbruk som bedrivs i dag med kortare omloppstider, stora hyggen och brist på hyggesfria metoder är inte långsiktigt hållbart!

Stefan Silfverblad (Bleckert),

F.d Naturvårdschef Sveaskog

Per Petersson,

F.d Ekoparksansvarig Syd

Bill Wahlgren,

F.d Ekologisk specialist (pensionerad)

Jim Hellqvist,

F.d Naturvårdsplanerare

Kurt Rodhe,

F.d Naturvårdspecialist (pensionerad)

Samtliga f.d medarbetare som skrivit under debattinlägget har över 100 års samlad arbetstid på Sveaskog.