Antalet SLU-ansökningar ökar med 25 procent

Antalet ansökningar till höstens grundutbildningar vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med förra året. Djursjukskötarprogrammet, veterinärprogrammet och kandidatprogrammet till trädgårdsingenjör med inriktning odling är i tur och ordning de mest populära.

Kristina Julin, avdelningsdirektör vid SLUs planeringsavdelning i Uppsala.
Kristina Julin, avdelningsdirektör vid SLUs planeringsavdelning i Uppsala. FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

En första analys visar att antalet sökande till höstens SLU-utbildningar har ökat.

– Det är främst ansökningarna till djursjukskötare och trädgårdsingenjör-odling som har ökat. Men vi ser även en stor ökning till hippologprogrammet. Men än så länge har vi ingen aning om alla är behöriga eller inte, säger Kristina Julin, avdelningsdirektör vid SLUs planeringsavdelning.

Många turer återstår

Hon betonar att det är många faktorer som avgör vilka som slutligen antas och påbörjar en utbildning. I dag kan den sökande göra upp till tolv val. Om man till exempel kommer in på en reservplats till läkarutbildningen och därför tackar nej till en given plats på veterinärutbildningen ändras spelplanen för de sökande, och det kan gå många turer innan alla elever är på plats - trots att terminen har börjat.

FAKTA: Sen anmälan

Vissa utbildningar kommer att öppna för sen anmälan först den 15 juli, men redan nu är det många högskolor och universitet som har öppet för sen anmälan. 

Innan du skickar in din anmälan måste du kolla att du är behörig. Läs mer om behörighet och vilka utbildningar som finns att söka på antagning.se.

”Generell trend att många ändrar sig”

– I dag är det mer av en process, från att en student blir antagen, tackar ja till utbildningsplatsen, till att den verkligen står här. En generell trend är att många ändrar sig. Vi brukar inte längre prata om hur många som har blivit antagna. I stället pratar vi om antalet registrerade - de som har tackat ja och är kvar tre veckor efter kursstarten, säger Kristina Julin.

Hon tycker ändå att det har blivit lättare, tidigare kunde eleverna göra upp till 20 val i sina ansökningar till universitet och högskolor.

När det gäller antalet ansökningar till agronom- och jägmästarprogrammen har man inte sett någon märkbar ökning. Till dessa utbildningar går det fortfarande att söka, liksom flera andra utbildningar med anknytning till lantbruk – något som gäller generellt för höstens utbildningar på högskola eller universitet där det finns platser kvar. 

FAKTA: SLUs populäraste grundutbildningar hösten 2020:

1. Djursjukskötarprogrammet

2. Veterinärprogrammet

3. Trädgårdsingenjör, odling - kandidatprogram

4. Landskapsarkitektprogrammet, Uppsala

5. Hippolog, ridhäst

6. Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp

7. Lantmästare - kandidatprogram

8. Jägmästarprogrammet

9. Trädgårdsingenjör, design - kandidatprogram

10. Skogsmästarprogrammet

LÄS MER: Lantbrukspodden: Kolinlagring det nya svarta