Antibiotika för djur ska regleras

En effektivare uppföljning av antibiotika för djur ska minska risken för att antibiotikaresistens sprids i Europa. I Sverige ska också en översyn av lagstiftningen om läkemedel för djur göras.

Tre myndigheter ska ansvara för en förbättring av uppföljningen och rapporteringen om användningen av i första hand antibiotika hos djur.
Tre myndigheter ska ansvara för en förbättring av uppföljningen och rapporteringen om användningen av i första hand antibiotika hos djur. FOTO: ISTOCK

E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för att myndigheter ska lämna ut uppgifter om läkemedel för djur.

Syftet är att förbättra uppföljningen och rapporteringen om användningen av i första hand antibiotika.

Antibiotikamissbruket ska minska

– Genom att våra myndigheter har god tillgång till data har vi bättre möjligheter att vidta åtgärder för att reducera användningen av antibiotika. Därmed kan vi minska risken för att antibiotikaresistens sprids, både här hemma och i Europa, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

De ansvariga myndigheterna ska lämna uppgifterna om såld antibiotika för djur vidare till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), som i sin tur ska sammanställa och publicera statistik.

Förordningen träder i kraft den 15 oktober 2019.

Särskild utredare utsedd

Regeringen har också beslutat att tillsätta Jenny Wennhall, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö, som särskild utredare för att se över dagens lagstiftning om läkemedel för djur. Även här ligger fokus på användningen av antibiotika och bekämpning av antibiotikaresistens.

Rapporteringsplikt för alla medlemsstater

Anledningen är att anpassa de nationella bestämmelserna till två nya EU-förordningar om veterinärmedicinska läkemedel och om foder som innehåller läkemedel.

De börjar gälla den 28 januari 2022, och innebär att det blir obli­gatoriskt för medlemsstaterna att samla in och rapportera data till EMA.

– Sverige har länge legat i framkant vad det gäller en ansvarsfull användning av antibiotika till djur samtidigt som vi drivit på för striktare regler inom hela EU. Detta har gett resultat och nu måste alla EU-länder anpassa sig till den nya lagstiftningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Antibiotikareglerna för djur skärps i EU

LÄS MER: EU:s skärpta antibiotikalag ger Sverige fördel

FAKTA: De nya EU-förordningarna

De nya reglerna ska bidra till en fortsatt minskning av antibiotikaanvändningen i EU och innebär att antibiotika inte får användas rutinmässigt eller för att kompensera för brister i djurhållningen.

Den innehåller också ett förbud mot användning av antibiotika i förebyggande syfte till grupper av djur.