Antibiotikaresistens hotar arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har kommit med en ny rapport som visar att lantbrukare är bland topp tre av de yrkesgrupper som är mest utsatta för antibiotikaresistenta bakterier.

Lantbruksyrket ett av de mest utsatta när det kommer till antibiotikaresistens, visar Arbetsmiljöverkets nya rapport.
Lantbruksyrket ett av de mest utsatta när det kommer till antibiotikaresistens, visar Arbetsmiljöverkets nya rapport. FOTO: RICKARD NILSSON

Lagstiftning på arbetsmiljöområdet ska skydda arbetstagare från smitta på arbetsplatsen. Ändå tyder forskning, statistik och anmälda sjukdomsfall på att framför allt de som arbetar inom vård och omsorg, förskola eller hanterar djur löper ökad risk att utsättas för antibiotikaresistenta bakterier. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket.

Extra riskfyllt att arbeta med kyckling

Jämfört med andra länder har Sverige en relativt liten förekomst av antibiotikaresistenta bakterier hos lantbrukets djur. Undantaget är dock ESBL (extended spectrum beta-lactamases och tarmbakterier med enzymer som bryter ner karbapenemer) hos kyckling.

Där visar rapporten att de som arbetar med att föda upp eller slakta just kyckling är extra utsatta för ESBL på sin arbetsplats. Men Arbetsmiljöverket bedömer ändå att exponeringsrisken inom svensk djurhållning generellt är låg.

Utsätts för resistenta bakterier

Enligt rapporten finns det i dag kunskapsluckor som gör att det inte säkert går att säga hur hög förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är hos personer som arbetar med produktionsdjur. Man vet heller inte om dessa personer utsätts för större risk på sin arbetsplats än en annan person.

Men att människor som är sysselsatta inom animalisk livsmedelsproduktion eller djursjukvård för produktionsdjur, kommer utsättas för antibiotikaresistenta bakterier på grund av sitt arbete går med viss säkerhet att bedöma.

Behöver mer kunskap

Exponering av antibiotikaresistenta bakterier kan leda till att personen blir sjuk eller blir bärare av bakterien. I länder som exempelvis Danmark där förekomsten av MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är hög finns stöd för en ökad MRSA-sjuklighet hos personer som jobbar med grisar.

De forskare som sammanställt rapporten menar att det behövs ökad kunskap om bakteriernas förekomst i olika verksamheter samt hur de förebyggande åtgärder man i dag vidtar fungerar.

LÄS MER: Danskt försök att reducera MRSA misslyckades