Äppelodlingen i Sverige ökar

Äppelodlingen i Sverige förändras. Fler träd planteras och nya sorter ger längre äppelsäsong i butikerna.

Sorten Gravensteiner minskar, men antalet äppelträd ökar totalt i Sverige.
Sorten Gravensteiner minskar, men antalet äppelträd ökar totalt i Sverige. FOTO: MOSTPHOTOS

Enligt Jordbruksverket odlas allt mer äpplen i Sverige. Antalet äppelträd har ökat med 38 procent mellan 2012 och 2017 till nästan 3,6 miljoner träd. Här är nyplanteringen av träd mer omfattande än tidigare.

Arealen ökade

Den odlade arealen ökade med 11 procent till 1 660 hektar och under 2013 till och med 2017 planterades drygt 1,2 miljoner äppelträd på 450 hektar.

Hållbarare sorter

Även vilka sorter som odlas förändras, vilket kommer att medföra att vi får fler svenska äpplen i fruktdiskarna under största delen av året. Detta eftersom nyare sorter som Rubinola, Frida, Elise och Santana har bra lagringsegenskaper.

Äldre sorter minskar

De nyare sorterna utgör mer än en fjärdedel av äppelträden, men fortfarande finns det mest av de klassiska sorterna Ingrid Marie, Aroma och Discovery. Däremot minskar de äldre sorterna som Cox Orange och Gravensteiner.