Är demokratin hotad av miljöfundamentalister?

I miljöns namn,betyder enskilda personers väl och ve ingenting. Det skriver Per Nyström, i Västerbykil, i ett debattinlägg.

FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Enligt mitt sätt att se på saken är demokratin under avveckling när det gäller miljöfrågor i Sverige.

Våra politiker har lämnat över miljöfrågornas tillämpning till enskilda tjänstepersoner på olika myndigheter. Dessa personer har då ofta en egen agenda över hur regelverk kan användas för att säkerställa sina egna intressen, samt för att tillfredställa olika miljöorganisationers fundamentalistiska styrelser.

Gemensamt för dessa tjänstepersoner och organisationer är att man totalt verkar saknar empati för dem som drabbas av dessa personers tillämpning av regelverken.

Jag besökte för några dagar sedan en familj som fått sina liv förstörda på grund av ett reservatsärende som pågått under många år.

Jag vet andra fall där livets mening och livet slutat på grund av myndigheters totala brist på medkänsla och vilja att ta tillvara den ansvarskänsla som skapat det, någon myndighet anser sig veta bäst hur ska förvaltas.

Konfiskation i stället för samarbete och rådgivning. Tror verkligen någon att det skapar intresse för miljöfrågor hos ägare av skog och mark?

I miljöns namn, betyder enskilda personers väl och ve ingenting. Samma sak med hur landsbygdens befolkning drabbas med minskade möjligheter till sysselsättning och möjlighet att leva och bo, där man kanske verkat i många hundra år och skapat det kulturlandskap som nu någon miljöfundamentalist vet bättre hur ska skötas.

Var finns konsekvensanalyserna, hur den enskilde drabbas? Vad betyder konfiskationen av rådigheten över skog, vatten och mark, för samhället lokalt och för den sociala strukturen i stort?

Men det bryr sig inte olika miljöintressen det minsta om. De ideella miljöorganisationerna kommer aldrig vara nöjda, de har ju ett egenintresse av olika miljöhot. Det ger ju många bidragskronor från en allmänhet som har låg kunskap om hur det ekologiska systemet fungerar.

Hur kan politiker strunta i att fortsätta ha ett ansvar för att demokratiska rättigheter säkerställs för den enskilde, med möjlighet att genom valdagen kunna påverka hur myndigheter ska förvaltas för den enskildes och samhällets bästa. Tror politiker verkligen att utvecklingen nu, när domstolar ska bestämma vad som är rätt i miljöns namn, säkerställer att alla parametrar vägs in i tillämpningen av olika regelverk?

Politiker, vakna upp! Är det bra att enskilda tjänstepersoner fått möjlighet att totalt strunta i enskilda personers stolthet, hälsa och livsglädje? Varför är ideella miljöorganisationers önskemål viktigare än socialt stabil landsbygd, som garanterar att kulturlandskapet fortfarande lever? Kom ihåg att Sverige skrivit under deklarationen om mänskliga rättigheter.

Säkerställ att myndigheterna tar samhällsansvar även för den sociala delen som omfattar arbete, välstånd och den enskildes rättigheter i samhället.

Per Nyström

Västerbykil