Är SLU ett lantbruksuniversitet?

På Sveriges Lantbruksuniversitetverkar man tycka att jordbruk ligger utanför deras ämnesområde och ska ordet lantbrukarnas verkligen vara kvar i LRFs namn, under Per Andersson.

SLUverkar man tycka att jordbruk ligger utanför deras ämnesområde.
SLUverkar man tycka att jordbruk ligger utanför deras ämnesområde. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag instämmer helt i Annette Gustafssons krönika i Land Lantbruk nr 6/22, alla bönder behövs och avsaknaden av kunskap och verklighetsuppfattning om lantbruk är ett stort problem. Okunskapen är dock stor inte bara hos politikerna utan även hos företrädare inom våra egna utbildningsställen och organisationer.

På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) verkar man tycka att jordbruk ligger utanför deras ämnesområde när man till och med diskuterar om ordet lantbruk ska tas bort ur skolans namn. Kanske borde universitetet kalla sig Sveriges Universitet - SU, i stället för att lägga till en populärare bokstav som M för miljö eller K för klimat för att locka fler studenter.

Detta är väl något som även LRF bör fundera på. Är man verkligen lantbrukarnas riksförbund och ska ha ordet lantbruk kvar i sitt namn? Trots bra utspel av förbundsordföranden och viktiga stämmobeslut tycks väldigt lite hända som skulle göra någon skillnad för just lantbrukarna. Namnet borde kanske kortas och vara Riksförbundet - föreningen för alla?

Per Andersson, Äspetorp