Är Sveriges utsläpp avgörande för klimatmålen?

Världens problem minskar inte om Sveriges lantbruk eller landsbygdens möjligheter försvåras genom ineffektiva kostnadsfördyringar, typ reduktionsplikt, skriver Per Nyström.

Sverige importerar det mesta av råvaran till framställning av de förnybara bränslen som blandas in i bensin eller diesel. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En fråga till miljö- och klimatrörelsen: Är det Sveriges utsläpp som är avgörande för världens möjligheter att klara önskade klimatmål? Det verkar så på er argumentation, framför allt när det gäller Sveriges hanterande av reduktionsplikten. Hur kan den frågan ha fått sådan betydelse för världens förmåga att klara av uppsatta mål?

Sverige importerar det mesta av råvaran till framställning av de förnybara bränslen som blandas in i bensin eller diesel. Finns det inga klimatutsläpp vid importen av dessa råvaror? Kunde dessa råvaror kanske gjort större klimatnytta om de använts för energi eller samhällsnyttig verksamhet i ursprungsländerna? På vilket sätt är det klimatnytta att använda reduktionsplikten som verktyg för att försämra möjligheterna för Sveriges landsbygdsbefolkning och lantbruket att kunna verka, bo och konkurrera med vår omvärld?

I min värld måste vi hitta vägar att utnyttja fotosyntesen på det mest effektiva sätt för att klara av klimatfrågan, välfärden och möjlighet att lyfta fattiga från fattigdom. Då måste vi kanske hitta vägar så att resurserna som fotosyntesen skapar används där de görs störst nytta.

Då kanske reduktionsplikten i Sverige inte är lösningen på de problem som vi står inför. Vilket jag tror vore bra om miljö- och klimatrörelsen också insåg och i stället fokuserade på att jobba för att åtgärder baserade på det fotosyntesen samt ny teknik kan producera.

Världens problem minskar inte om Sveriges lantbruk eller landsbygdens möjligheter försvåras genom ineffektiva kostnadsfördyringar, typ reduktionsplikt. För Sveriges utsläpp globalt är inte avgörande för möjligheterna att uppnå uppsatta globala mål. Satsa i stället på att resurser sätts in där de gör störst nytta globalt sett. Utveckla lantbruket globalt. Hur kan det fotosyntesen producerar användas optimalt för att klara de problem med befolkningsökning, livsmedelsförsörjning och energioptimering som vår värld står inför?

Per Nyström, Nergården