Arla letar leverantörer till specialmjölk

Kommande vår lanserar Arla sin specialmjölk som ska ge leverantören cirka 8 öre mer per kilo. Men långt ifrån alla har praktisk möjlighet att leva upp till kraven.

Ryktborste är ett av 14 krav som måste uppfyllas om gården ska bli aktuell som leverantör av den specialmjölk som Arla kommer att lansera till våren.
Ryktborste är ett av 14 krav som måste uppfyllas om gården ska bli aktuell som leverantör av den specialmjölk som Arla kommer att lansera till våren. FOTO: PER-OLOF STOLTZ

I slutet av förra veckan fick Arlabönderna en första information om satsningen på den nya specialmjölken som ska bli ett segment mellan den konventionella och den ekologiska mjölken.

Produkten har än så länge inte fått sitt slutliga namn utan kallas än så länge för specialmjölk. Lanseringen planeras till andra kvartalet 2020 och volymmålet är 250 miljoner kilo. "Specialmjölken ska sticka ut och särskilja vår Arla Ko-mjölk från handelns egna varumärken", skriver Arla i brevet.

Får inte ha uppbundet

De som blir uttagna som leverantörer kan räkna med 0,75 eurocent extra per kilo mjölk. Men på grund av gårdarnas utformning är många av Arlas medlemmar omedelbart diskvalificerade, däribland de med uppbunden produktion.

Den nyfödda kalven ska få vara hos kon i åtminstone 12 timmar enligt det koncept om specialmjölk som Arla nu försöker värva leverantörer till.
Den nyfödda kalven ska få vara hos kon i åtminstone 12 timmar enligt det koncept om specialmjölk som Arla nu försöker värva leverantörer till. FOTO: ØYVIND LUND

Alla djur i besättningen ska nämligen gå lösa. Ytterligare krav på stallmiljön är minst 6 kvadratmeters yta per ko, inga helspaltsboxar samt torrt och mjukt strö som underlag.

Extra lång betestid

– Vi fortsätter bygga på vårt koncept om djurvälfärd. På det viset är det en vidareutveckling av Arlas sommarmjölk med djuren på bete 25 procent längre tid än vad lagen föreskriver, säger Arlas medlemschef Peter Kofoed.

Totalt finns 14 konkreta krav att leva upp till. Den nyfödda kalven ska vara minst 12 timmar med kon och det ska vara två kalvar tillsammans i varje kätte senast efter sju dygn.

Mer mjölk till kalven

Dessutom ska kalven ha mjölk eller mjölkersättning minst två gånger per dag under de 10 första veckorna.

Beträffande djurhållning ska smärtlindring ges vid alla operativa ingrepp, även avhorning. Det ska också finnas en roterande ryktborste per 70 kor.

Friska kalvar ska födas upp

I kravlistan finns också det redan lagstadgade kravet på max 8 timmars transport till slakt. Det får inte ske någon avlivning av friska kalvar.

25 procent längre betestid än vad lagen föreskriver var kriteriet för den sommarmjölk som Arla lanserade förra året. Det är också en av de 14 punkter som måste uppfyllas för att få leverera den nya specialmjölken.
25 procent längre betestid än vad lagen föreskriver var kriteriet för den sommarmjölk som Arla lanserade förra året. Det är också en av de 14 punkter som måste uppfyllas för att få leverera den nya specialmjölken. FOTO: PRIVAT

Administrativt ska producenten förutom de redan rådande kraven i Arlagården göra en daglig registrering i loggbok samt ha en handlingsplan för att säkra låg djurdödlighet.

Helst nära mejerierna

Inte ens den som kan leva upp till alla 14 kraven kan vara säker på att komma i fråga som leverantör eftersom Arla kommer att prioritera de gårdar som ligger närmast färskvarumejerierna i Sundsvall, Stockholm, Jönköping och viss mån Visby.

– I slutändan blir det en logistikbedömning. Vår målsättning har varit att ha kontrakten skrivna i oktober men det tror jag inte att vi klarar av. Däremot kommer vi då att veta om konceptet håller eller inte, säger Peter Kofoed.

Samma satsning i Danmark

Satsningen kommer att inledningsvis att göras i Sverige och Danmark. De 14 punkterna ser likadana ut bortsett från att det danska beteskravet är annorlunda konstruerat.

– Vi har precis börjat med rekryteringen. Vi använder oss av systemet Arlagården Plus och ringer upp dessa medlemmar direkt. Men alla som tror sig klara kraven kan höra av sig, säger Peter Kofoed.