Arla planerar stort sparpaket

Arla planerar ett större sparpaket för att sänka kostnaderna. Enligt vd Peter Tuborgh så är även nedskärningar på personalsidan att vänta.

Mejerikoncernen Arla planerar att spara 3 miljarder danska kronor, cirka 4,2 miljarder svenska kronor fram till år 2020. Av de totala besparingarna räknar Arla med att 2,2 miljarder danska kronor går tillbaka till mjölkbönderna via mjölkpriset. Resten av pengarna som sparas ska gå till investeringar.

Kan påverka personalen

Arlas VD Peder Tuborgh uppger till danska tidningen Börsen att sparpaketet kommer att resultera i nedskärningar på personalsidan. Dock är det inte klart hur många av de 19 000 anställda, varav cirka 3 000 i Sverige, som kommer att påverkas.

- Men det är helt klart, att vi är färre på Arla om tre år, säger Peder Tuborgh till Börsen.

Lades fram i mars

Sparpaketet lades fram som ett förslag inom koncernen i mars och beror bland annat på hård priskonkurrens och ofördelaktiga valutakurser.

Utöver nedskärningar på personalsidan, samt anställningsstopp handlar det om att minska rese- och mötesaktiviteter, att dra ned på marknadsförings-, konsult- och utvecklingskostnader.

Läs också: Minskat resultat för Arla – men miljonutdelning till bönderna