Arla storinvesterar i Sverige - och utomlands

Arla fördubblar investeringarna i Sverige, till 760 miljoner kronor, en av de största investeringarna någonsin, enligt Sverige-VD:n Patrik Hansson.

Totalt handlar det om 760 miljoner i investeringar, enbart i Sverige, vilket innebär en fördubbling jämfört med tidigare år.

– Investeringarna är de största som har gjort under den senaste tioårsperioden. Tanken är både att investera i ny och innovativ teknik, i utökad produktionskapacitet och för att modernisera flera av våra mejerier. Vi rustar för framtiden, säger Patrik Hansson, vd för Arla Sverige.

Stark tilltro

När Land Lantbruk når Patrik Hansson har han precis anlänt till Falkenberg, för att informera om nysatsningen. Han betonar att det både finns en stark tilltro till ökad mjölkproduktion och en insikt om att svenska mejerier behöver bli ännu mer konkurrenskraftiga.

Linköping får mest

Investeringarna handlar både om att satsa nytt och att modernisera existerande fabriker. Idag har Arla 13 anläggningar i Sverige, där Linköping får en knapp tredjedel av investeringarna i Sverige, 230 miljoner kronor. Där handlar det bland annat om att byta ut maskiner för förpackningar.

I Falkenberg görs investeringar på 60 miljoner kronor, i framförallt ökad vasslebearbetning. Vassleproduktionen inom Arla ska koncentreras dit bland annat vad gäller cottage cheese-produkter, som Keso.

Patrik Hansson, VD för Arla Sverige.
Patrik Hansson, VD för Arla Sverige. FOTO: ARLA

”Målet är att bli en storspelare internationellt”

– Vasslen har ökat i pris och här satsar vi på att tjäna mer på alla dess beståndsdelar. Investeringen ingår i en av våra största nysatsningar i Europa, ihop med vår ingrediensanläggning i Danmark. Målet är att bli en av de största spelarna internationellt inom detta område, säger Patrik Hansson.

– Investeringen i Linköping handlar mer om att ersätta existerande maskiner som har blivit gamla och ineffektiva med bättre maskiner som har bättre kostnadsstruktur för att möjliggöra, merförsäljning och säkerställa att vi producerar mer kostnadseffektivt, säger han.

Jönköpings mejeri får 40 miljoner kronor för att bygga ut sina lager.

Totalt fem miljarder

Av de drygt 5 miljarder som investeras totalt, går stora delar till utlandet, däribland Sydostasien, där Patrik Hansson tidigare har varit chef.

– Vi ser en mycket stark tillväxt i Sydostasien. Investeringarna utomlands sker i linje med vår strategi att exportera mer och bli mindre beroende av Europa som marknad. Sammantaget handlar nyinvesteringarna om att växa på många olika marknader parallellt, säger Patrik Hansson.

Fyra områden för investeringar

– Arlas totala investeringar i år ökar till 527 miljoner euro, motsvarande 5,15 miljarder kronor. I Sverige ökar investeringarna från 360 miljoner kronor, till 760 miljoner kronor. Hälften av investeringarna sker utanför Europa och riktas mot till tillväxtmarknader, däribland Mellanöstern, Nordafrika, Kina och Sydostasien.

– Större delen av investeringarna i år handlar om att öka produktionskapaciteten, där 266 miljoner euro investeras i Danmark, 82 miljoner euro i Storbritannien, 78 miljoner euro i Sverige och 65 miljoner euro i Tyskland. Förslaget har godkänts av styrelsen efter förslag från koncernledningen.

– Investeringarna ska bland annat ske i utökad produktionskapacitet och innovativ teknik. Detta sker inom framför allt fyra områden:

1. Möta den växande efterfrågan på mejeriprodukter.

2. Hälsosamma och naturliga produkter som matchar konsumenternas livsstil.

3. Vassle, där ambitionen är att vara fortsatt ledande

4. Hållbar livsmedelsproduktion som tar hänsyn till framtiden för planeten.