Arla trycker på för GMO-sojan

Arla Foods trycker på för att GMO-sojan ska släppas fri och får stöd från bland annat grisföretagarna.

Frågan om LRF Mjölk ska ändra den policy som gällt sedan 1996 om att fodret till mjölkkor ska vara GMO-fritt är komplicerad. I ena änden finns merkostnader för GMO-friheten, något som mer slår mer mot gris- och kycklingproduktionen än mot mjölkbönderna. I den andra finns en markering som kan spela stor roll för konsumenternas förtroende. Det som nu får LRF Mjölk att agera är signaler från foderindustrin om kraftigt höjda premier för den GMO-fria sojan.

– Vi fick under hösten en annan bild av hur stor premien skulle bli än vad som tidigare sagts. Det landade i att vi gärna ser att LRF tar upp och breddar diskussionen, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk.

Han påpekar att frågan kräver omfattande analys eftersom den rör vid en rad frågor om konkurrenskraft, konsumenternas och handelns syn på GMO och även viktiga hållbarhetsaspekter.

– Det finns hållbarhetsproblem för all soja, vare sig den är GMO eller inte. Men ska vi ändra position är det viktigt att tänka igenom alla aspekter och ta fram en gemensam analys för de gröna näringarna, säger Jonas Carlberg.

För Arla Foods skulle en ändrad policy vara välkommen. Företaget använder medlemsmjölk från en handfull länder och vill ha så lika regler som möjligt. Sverige är ensamt om att kräva GMO-fritt. Även Sveriges Grisföretagare hoppas på en ändring.

– I praktiken är det mjölknäringen som styr detta eftersom den står för de stora sojainköpen. Från vår sida är vi positiva till en ändring som gör att det finns GMO-soja på marknaden, säger Ingemar Olsson, ordförande för Grisföretagarna.

Grisföretagarna har inte någon policy som stoppar GMO, däremot har slaktföretag och handeln ställt krav på GMO-fritt foder i delar av produktionen.

– Problemet är att vi inte får ut vad det kostar på marknaden eftersom så stor del av grisen går till industrin, säger Ingemar Olsson.

Men synen på GMO-soja är minst sagt splittrad. Ulf Claesson, ordförande för Falköpings Mejeri, hade hoppats slippa ännu en debatt.

– Vi är starkt kritiska till foderindustrin som inte tecknade avtal om inköp av GMO-fri soja redan tidigt i höstas när vi efter omfattande diskussioner bestämt att hålla fast vid GMO-fritt. Då var premien hälften mot i dag, säger Ulf Claesson.

Mycket talar för att Falköpings Mejeri och andra svenska mejerier vill ha kvar den GMO-fria sojan. Men med en mindre del av mjölkmarknaden – och mindre makt över foderinköpen – kan de tvingas backa.

– Detta har skapat en onödig diskussion bara några månader efter vårt senaste policybeslut vilket är olyckligt, säger Ulf Claesson.

Betydligt mer kritisk är Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna:

– Det vore olyckligt om man tog bort kravet på GMO-fritt foder. Jag har aldrig träffat en konsument som vill ha GMO. Det känns också som vi i ett sent skede går emot en allmän trend.

undefined

– Många bryr sig, men inte alla förstås. Problemet är att vi varit dåliga på att sälja in vår GMO-frihet, svarar Carl-Erik Ehrenkrona. Han ser debatten om GMO-soja som svår och infekterad.

Ändå kan ekologiska producenter bli vinnare på en ändrad GMO-policy eftersom skiljelinjen mellan ekologiskt och konventionellt blir tydligare. Det är en förklaring till att ekologisk mjölk har större andel av marknaden i Danmark. I Sverige är skillnaden inte lika tydlig.