Asien nästa stora marknad för teknikkoncernerna

Mycket snart säljs flest jordbruksmaskiner i Asien. De stora teknikkoncernerna fokuserar på Indien, Kina och i viss mån på Afrika. Där får de kämpa med lokala konkurrenter, och väntas liksom dessa ta över andra insatsvaruleverantörer.

År 2013 noterade världens lantbruksmaskinindustri sitt all-time-high, mätt i löpande priser. Då omsatte branschen 137 miljarder US-dollar (1,1 biljon kronor). Därefter har omsättningen minskat drygt tio procent till följd av sjunkande jordbrukspriser. Men för 2017 tror man på bättre siffror igen.

John Deere är störst, följd av Fiatägda CNH och med Agco som trea. Mätt i pengar behärskar de halva världsmarknaden, John Deere ensam omsatte 29 miljarder dollar, fyra miljarder mer än kemkoncernerna Monsanto och Bayer tillsammans.

Mättade hemmamarknader

Trions hemmamarknader i Europa och USA är mättade. Där väntas både antalet jordbruk, brukad areal och EUs jordbruksstöd minska fram till 2030. I stället fokuserar industrin mer på Indien och Kina. Där mekaniseras nu jordbruket, som i Europa för 70 år sedan. I Kina driver staten sedan 15 år på mekaniseringen. Mätt som arbetstidsbesparing har mekaniseringen ökat från 34 procent 2005 till 61 procent 2014.

John Deere, CNH och Agcos hemmamarknader i Europa och USA är mättade. I stället fokuserar industrin nu mer på Kina och Indien. Där mekaniseras nu jordbruket, som i Europa för 70 år sedan.
John Deere, CNH och Agcos hemmamarknader i Europa och USA är mättade. I stället fokuserar industrin nu mer på Kina och Indien. Där mekaniseras nu jordbruket, som i Europa för 70 år sedan. FOTO: PICASA

Indiens jordbruk är mindre mekaniserat, men industrin hoppas på program som de kinesiska. Redan 2020 antas var annan traktor i världen säljas i Indien eller Kina, och 40 procent av jordbruksmaskinerna i Asien som helhet. Agco ser en framtid i afrikanska staters jordbruk. Liksom i Sverige på 1950-talet kan de kapitalsvagaste jordbruken inte köpa maskiner. Men samarbeten och entreprenörer kan ge fler tillgång till ny teknik.

Mindre skador på miljön

Precisionsjordbruk kan vara ett sätt att begränsa skadliga miljöeffekter, och bättre dataunderlag kan ge jordbruk chans att handla med klimatgasutsläpp. Allt färre arbetar med jordbruk, men med mindre men självarbetande maskiner kan kanske den skadliga markpackningen begränsas.

Med koppling till internet laddar maskinerna driftdata till molntjänster, vilka sedan ger stöd till mer välgrundade beslut. Här ser maskinkoncernerna att de via allianser kan nå nya marknader.

CNH bygger med Monsantoägda Climat Corporation en precisionsodlingsplattform. Åt John Deere utvecklar Climat Corporation verktyg där Deeres driftledningssystem drar nytta av klimatföretagets datamängder. Agco samarbetar med DuPont om digital datahantering och med BASF och Monsanto om ett driftledningssystem. Det har till skillnad från CNH och Deere än så länge en öppnare datahantering.