Åtal mot SCA-chefer läggs ned

Åtalet mot SCA-chefer som misstänkts för mutbrott läggs ned. Det går inte att bevisa att brott har begåtts och vissa av handlingarna är också preskriberade, enligt kammaråklagaren.

FOTO: TENJIN VISUAL

Förundersökningen inleddes i januari 2015 efter att SvD och andra medier skrivit om omfattande jaktrepresentation och vidlyftigt användande av SCA:s affärsflyg.

Två personer delgavs misstanke om trolöshet mot huvudman. Två revisorer som blivit bjudna på jakt delgavs också misstanke om tagande av muta.

De jaktresor som det handlat om ägde rum under åren 2010-2011.

”Gärningarna preskriberade”

– Bedömningen i dag är att dessa gärningar är preskriberade. Förundersökningen ska därför läggas ned i denna del, säger kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption i ett pressmeddelande.

När det gäller resorna med bolagets affärsflyg till bland annat VM i fotboll i Brasilien kommenterar Thomas Forsberg att det inte går att bevisa att de misstänkta inte har rätt i sina invändningar att resorna föranletts av tjänsteärenden. SCA har också hävdat att de inte lidit skada av att affärsflyget använts på detta sätt. Då det inte går att bevisa att brott har begåtts läggs förundersökningen ned även i denna del.

Resor till EM i Ukraina

Utredningen har omfattat ett flertal resor där anställda hos SCA nyttjat affärsflyget till resmål där även olika idrottsevenemang utspelat sig. Det har bland annat varit resor till EM i fotboll i Ukraina, VM i Brasilien och OS i London samt rena semestervistelser.

De revisorer som misstänkts för tagande av muta har tidigare varnats av revisorsnämnden och Kammarrätten har i en dom under våren bedömt att revisorerna brutit mot sitt regelverk. Däremot anser kammaråklagaren att agerandet inte sådant att det bryter mot bestämmelserna om mutbrott.

– Dessutom anser jag att, om förfarandet skulle träffas av bestämmelserna om mutbrott, att det avser ett brott som inte kan förväntas leda till en strängare påföljd än böter. Då är det faktum att de tilldelats varning en omständighet som talar för att man inte också ska väcka åtal för gärningarna. Förundersökningen ska därför läggas ned även i denna del, kommenterar Thomas Forsberg.

LÄS MER: ”Normal representation att åka på jaktresa”

Eskil Erlandsson åkte på lyxig vildsvinsjakt med SCA