Återvinning och hållbarhet en lönsam väg för Wiggeby

Långsiktighet, hållbarhet, lönsamhet och inte minst attraktivitet som arbetsgivare är ledstjärnor för Wiggeby Jordbruk AB med bred och storskalig verksamhet på Färingsö cirka tre mil från centrala Stockholm.

Wiggeby Jordbruks besättning med Highland cattle lockar många förbipasserande att stanna bilen och ta sig en närmare titt på djuren, berättar Håkan Eriksson.
Wiggeby Jordbruks besättning med Highland cattle lockar många förbipasserande att stanna bilen och ta sig en närmare titt på djuren, berättar Håkan Eriksson. FOTO: URBAN BRÅDHE

Wiggeby är en uppmärksammad gård som genom åren har tagit emot ett stort antal besök från både Sverige och utlandet.

Företaget med lantbrukarparet Håkan och Teri Lee Eriksson belönades 2010 med WWF:s internationella Östersjöpris för insatserna att minska utförsel av kväve och fosfor till havet.

FAKTA: Wiggebys tips för att lyckas som lantbrukare

– Gör rätt saker i rätt tid.

– Verka långsiktigt och prioritera god markvård.

– Utnyttja resurserna effektivt både vad gäller egna insatser och miljö.

– Var målinriktad.

– Glöm inte återhämtning efter intensiva arbetsperioder.

Som ett resultat av löpande investeringar har verksamheten stadigt vuxit och i år är Wiggeby en av kandidaterna till utmärkelsen Årets spjutspetsföretag.

Wiggeby arrenderar marken från Ekerö kommun och till övervägande del från privata markägare. Läget på Svartsjölandet inom ett vattenskyddsområde med omfattande permanentboende inpå knutarna och med bara några mil till storstaden innebär speciella förutsättningar.

– Jag brukar säga att det är en egen mellanbygd, bygden mellan stad och land. Vi fångar möjligheterna i flykten. Läget ger stora möjligheter till sidoverksamheter där man kan utnyttja sina agrara kunskaper. Samtidigt finns det utmaningar i det att vi måste ta hänsyn vad gäller till exempel buller från transporter och lukt vid gödselspridning, konstaterar Håkan Eriksson.

– Vi försöker arbeta förebyggande innan det har kommit till ett klagomål. Dialog skapar förståelse, säger Teri Lee.

Att ha kul på jobbet och ge unga en chans att komma in i lantbruksnäringen är viktigt för ägarna bakom Wiggeby Jordbruk. Från vänster Håkan Eriksson, Jonas Östlund, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson.
Att ha kul på jobbet och ge unga en chans att komma in i lantbruksnäringen är viktigt för ägarna bakom Wiggeby Jordbruk. Från vänster Håkan Eriksson, Jonas Östlund, Teri Lee Eriksson och Jonas Andersson. FOTO: URBAN BRÅDHE

Åkermarken på sammanlagt 1 020 hektar brukas i en elvaårig växtföljd. Konventionell produktion av spannmål och oljeväxter utgör huvuddelen. På omkring 240 hektar odlas vall till hästar, vilket årligen ger 7 500 balar grovfoder som säljs och levereras direkt till kunderna.

Återtagen hästgödsel sprids på åkermarken med målsättningen att få in cirka 15 procent av kvävebehovet och 40 procent av fosforbehovet i kretsloppet.

Wiggeby markkarterar cirka 100 hektar per år och är en av pilotgårdarna i projektet Odling i Balans.

– Att vi har en elvaårig växtföljd med träda sista året handlar om långsiktighet och hållbar utveckling. Vi vill få ordning på marker som har blivit lite eftersatta genom åren. Insatsvarorna är dyra och det är viktigt att optimera skörden, säger Jonas Andersson, som började arbeta i företaget 2001 och är delägare tillsammans med Jonas Östlund sedan 2015.

Jonas Andersson och Håkan Eriksson kontrollerar återvunnet material för tillverkningen av jord.
Jonas Andersson och Håkan Eriksson kontrollerar återvunnet material för tillverkningen av jord. FOTO: URBAN BRÅDHE

Jonas Andersson ansvarar för lantbruksdelen på gården. Den inkluderar även en besättning med ett 50-tal köttdjur, Highland cattle och korsningar, som går på naturbete och äter det grovfoder som inte håller tillräcklig kvalitet för att bli hästfoder. Köttet säljs i lådor till en krets av fasta kunder.

Wiggeby har med Jonas Östlund som ansvarig under lång tid förstärkt inriktningen på entreprenad och återvinning. Verksamheten går för högtryck när Land Lantbruk är på besök. Hjullastarna kör i skytteltrafik mellan högarna av återvunnet material.

Sakta roterar trumman för hygienisering av hästgödsel. Den har varit i bruk sedan 2013 och hanterar cirka 200 ton gödsel per vecka.

Ungefär hälften av de mottagna gödselvolymerna sprids på åkermark. Den andra hälften hygieniseras och används tillsammans med trädgårdskompost, grönsaksrester, schaktmassor, lökjord, och en del sand för jordtillverkning. Totalt produceras cirka 10 000 ton plant- och anläggningsjord per år.

Varje år producerar Wiggeby Jordbruk omkring 10 000 ton planterings- och anläggningsjord. Fyra personer arbetar med återvinningen, varav en transporterar hästgödsel på heltid.
Varje år producerar Wiggeby Jordbruk omkring 10 000 ton planterings- och anläggningsjord. Fyra personer arbetar med återvinningen, varav en transporterar hästgödsel på heltid. FOTO: URBAN BRÅDHE

Ris, stubbar och stockar återvinns till bränsleflis. Hanteringen sker på Wiggeby och framför allt på återvinningscentraler både norr och söder om Stockholm. Till det kommer storskalig återvinning av sopsand från huvudstaden. Metoden bygger på siktning, inget vatten används.

Håkan Erikssons filosofi är att göra det bästa av förutsättningarna där man verkar, att se möjligheter och hitta lösningar på problem. Det ska vara kul på jobbet. Stor vikt läggs vid att ta in unga medarbetare i företaget.

– I varenda annons står det att man ska ha tio-femton års erfarenhet, men någonstans måste man ju börja. Vi har också haft som princip att erbjuda heltidsanställning, det finns en form av rättvisa i det. Det ska vara ärligt och schyst rakt över.

FAKTA: Wiggeby Jordbruk AB

Ägare: Koncernmodern Wiggeby Invest AB ägs av grundarna Håkan och Teri Lee Eriksson med 30 procent vardera samt Jonas Andersson och Jonas Östlund med 20 procent vardera. All drift ligger i Wiggeby Jordbruk AB.

Verksamhet: Växtodling på drygt 1 000 hektar, en mindre nötdjursbesättning, omfattande återvinnings- och entreprenadverksamhet med bland annat jordtillverkning av egen kompost, hantering av bränsleflis och återvinning av sopsand. Till det kommer viss snöröjning samt uthyrning av fastigheter.

Antal sysselsatta på gården: 12.

Omsättning: Cirka 38 miljoner kronor 2017.

Ekonomiska mål: I genomsnitt minst 5 procent årlig ökning av omsättningen under en treårsperiod, ett resultat på minst 5 procent av omsättningen och minst 3 miljoner kronor i omsättning per sysselsatt.