Åtgärderna som kan hjälpa i torkan

Torkan skapar gigantiska problem för många lantbrukare. Många lösningar finns för den har brist på foder, säger mjölkbonden Göran Pettersson, som ingår i en beredskapsgrupp i Jönköpings län, som har tagit fram en lista med åtgärder.

FOTO: PRIVAT/ISTOCK

I torkan gäller det att låta nöden bli uppfinningarnas moder. Risken är att skördarna hamnar på mellan 20 procent och 80 procent av normalskördarna, beroende på region och inriktning på lantbruket.

– Bönderna har först drabbats av för liten första skörd och en ännu sämre andra skörd. Därför pågår en jakt på grovfoder, samtidigt som det är väldigt dålig tillgång. Läget är allvarligt, men man kan göra mycket som enskild bonde för att få tillgång till djurfoder och för att minska inkomstbortfallet, säger Göran Pettersson, som driver en gård med 175 mjölkdjur i Drömminge, utanför Värnamo.

För drabbade lantbrukare har LRF och beredskapsgruppen i Jönköpings län satt samman en lista med åtgärder som lantbrukare kan vidta, för att hantera effekterna av torkan och skördebortfallet. Beredskapsgruppen har representanter från LRF, Arla, Scan, Sveriges Nötköttsproducenter, HS, Växa, Lantmännen och Maskinringen.

- Det är en mycket svår situation, men det är inte panik än. Det är rimligt att utgå från att den tredje skörden fortfarande kan bli bra och därför plantera, ta helsäd och köpa kraftfoder för besättningarna, säger Göran Pettersson.

Listan nedan på åtgärder nedan, är generell. Alla måste hitta sin väg för att hantera situationen. Även om vädret ser stabilt varmt och torrt ut nu på de flesta håll, kan det slå om.

LÄS OCKSÅ: Lantmännens spannmålsavtal justeras på grund av torkan

Spara foder

Skörda helsäd och träda i så stora mängder som möjligt och spara foder.

- Det är lätt att köpa kraftfoder, men på vallfoder råder allvarlig brist. På kort sikt gäller det att bara klara situationen, säger Göran Pettersson.

Prata med andra

Samverka med grannar och kollegor, kring delning av maskiner och annat för att gemensamt skörda så stora ytor som möjligt. Även samverkan kring beten och skogsbeten bör undersökas.

- Det gäller samtidigt att akta sig för skojare på exempelvis Facebook, framför allt om man får erbjudanden med betalt i förskott, säger Göran Pettersson.

Kontakta länsstyrelsen

Dispens för trädor kan sökas och beviljas generellt. Skicka ett mejl eller ring länsstyrelsen.

Överväg mer kraftfoder

Redan nu bör man överväga att övergå till mer kraftfoder och en lägre andel grovfoder. Även pelletsbaserat foder kan fungera tillfälligt.

- Maskinringen är i vårt län bästa aktören när det gäller att hantera grovfoder. Så den som har behov av foder, kontakta Maskinringen.

Ta tillvara det som finns

All halm efter spannmål och oljeväxter bör tillvaratas genom att man rullar eller gör fyrkantssbalar. Bristen är stor och efterfrågan är hög.

Köp helsäd på rot

Lantmännen har tagit fram en modell för att räkna på köp och försäljning av helsäd på rot mellan gårdar.

- Det gäller att försöka hitta en rimlig situation med priser där både säljare och köpare är vinnare.

Utnyttja möjligheten till hjälpsådd

Det kan vara aktuellt med hjälpsådd, exempelvis om man har skördat med helsäd med insådd och det inte har grott överallt.

– Just nu bör man utgå från att det ändå kan bli regn inför nästa skörd. Blir det ändå inte regn så blir det ändå problematiskt.

Använd torv eller spån

Istället för halm i djupströbäddar kan man använda torv eller spån.

Håll koll på markerna

Vallar och betesmarker bör vara så välskötta som möjligt, eftersom de klarar sig bättre då, även om det är torrt.

- Det finns stor tillgång till naturbeten där man bör försöka hitta obetade områden. Använd lokalkännedom och ha koll på myndigheters och andras initiativ.

Revidera slaktplanerna

Just nu är slaktköerna långa. Man bör ha kontakt med sitt slakteriet, inte bara för att få djur till slakt snabbt, utan även överväga hur man kan skjuta upp slakt av djur.

– Slakten minskar på sommaren både på grund av torkan och för att folk äter mindre kött.

Ha regelbunden bankkontakt

Använd bankernas rådgivare och ha kontinuerlig kontakt.

– Så fort man ha begrepp om läget bör man ringa banken och säga hur det är och vad man förväntar sig, för att sätta en plan.

Håll kontakt med andra

LRF:s omsorgsgrupp kan ge stöd, råd och hjälp, och finns tillgänglig för samtal. Även grannar, kollegor och andra kan ge råd och stöd.

- Det handlar inte bara om att hitta vägar framåt, utan även om att få råd och kunna prata av sig, säger Göran Pettersson.

LÄS OCKSÅ: LRF: Torkan i landet kräver akuta åtgärder