Att äga skog och mark är alltid säkert

En vandring i skogen kan vara ett bra sätt att få en välbehövlig motvikt till den ständigt pågående krigsrapporteringen, skriver Knut Persson.

Vad betyder kriget i Ukraina för en skogsägare och landsbygdsbo i Sverige?
Vad betyder kriget i Ukraina för en skogsägare och landsbygdsbo i Sverige?

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

När oro och ängslan griper tag i oss och framtiden är väldigt oviss är skogen en tröst. För många är en vandring i skogen en lisa för själen och som naturresurs är skogen speciellt i oroliga tider ovärderlig.

Det ska sägas att det är en tid mellan den här texten är skriven och tidningen kommer ut. Så vad som hänt de senaste dagarna i Rysslands attack på en fredlig granne är inte känt. Men det sannolika är tyvärr att grymheterna blivit ännu värre.

En vandring i skogen kan vara ett bra sätt att få en välbehövlig motvikt till den ständigt pågående krigsrapporteringen. Jag bor i södra Sverige och här har naturen börjat vakna efter vinterns stillhet. Skogen är vacker på olika sätt året runt, men med vårblommor och lövsprickning i nära antågande är vi snart i den vackraste årstiden.

Under pandemin har många sökt sig till skogen. Till viss del beror det klart på att det inte funnits så mycket annat att göra. Men jag tror också att det till ganska stor del beror på att naturen är en läkande kraft när det vanliga livet sätts under press.

Ett stort krig förändrar allt. Det är tydligt i historien att olika epoker ofta slutar eller börjar med krig. Storpolitiskt är det redan klart att vi har en helt annan situation än före kriget. Men vad betyder det för en skogsägare och landsbygdsbo i Sverige? Det allmänna säkerhetsläget påverkar alla svenskar, och skulle det gå riktigt illa blir virkespriser och konjunkturer betydelselösa. Men rimligen ska det inte behöva gå så långt.

Krig i Ukraina är dramatiskt nog. Till en början kommer det mesta att bli dyrare, vi har säkert inte sett den sista prishöjningen på diesel och bensin. Med högre inflation ökar också risken för räntehöjningar, de som nyligen köpt skog behöver marginaler i sina kalkyler.

För skogsindustrin har 2021 varit ett rekordår, och fram tills kriget började såg 2022 också bra ut. Nu blir allting mer svårbedömt, men högre energipriser och risken för en allmän konjunkturnedgång påverkar naturligtvis negativt.

Men på lite sikt kommer skogens värde inte att minska, snarare tvärtom. I kristider kan prioriteringar snabbt förändras och saker som varit viktiga tidigare tappar i betydelse. Men skog behövs för så grundläggande behov att den risken är liten. Att äga mark och skog är alltid säkert.

En grundläggande fråga är hur länge krisen kommer att pågå. Ingen vet naturligtvis, men det verkar redan klart att Ryssland inte snabbt kommer att ta kontroll över Ukraina. Antagligen kommer strider och stor spänning i Europa att finnas kvar i år framåt.

Jag vet inte hur många skogsägare som hinner njuta av skönheten i en välskött skog. Men jag hoppas att den kan ge lite ro även till ägaren.