Att bygga på åkermark är inte billigt

Exploateringen av jordbruksmark fortsätter i stadig takt. På kort sikt är det billigt att bygga på plana åkrar, men på lång sikt blir det mycket dyrbart, skriver Lena Johansson.

Listan på jordbruksmark som hotas av exploatering kan göras lång, skriver Lena Johansson.
Listan på jordbruksmark som hotas av exploatering kan göras lång, skriver Lena Johansson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Arealen jordbruksmark fortsätter stadigt att minska i Sverige. Mellan 2016 och 2020 försvann över 30 000 hektar åkermark. Det visar en rapport som Jordbruksverket släppte härom veckan. Bara några dagar senare kom en annan rapport från Stockholm Environment Institute, som varnar för att klimatförändringarna kan orsaka livsmedelsbrist när jordar blir omöjliga att odla på, bland annat på grund av torka och översvämningar.

Samtidigt fortsätter priset på svensk jordbruksmark att öka. En del av förklaringen är att de nordligare jordarna och odlingsförhållandena här är de som väntas påverkas minst av det ändrade klimatet.

Trots det tycks den svenska åkermarken inte vara tillräckligt värdefull att bevara. Kommunerna fortsätter att tillåta byggen av bostäder, vägar och järnvägar på vår allra bördigaste mark. Värst är trycket på åkrarna i Skåne, men även i andra tätbefolkade områden hotas marken. Vi har tidigare skrivit om att 50 hektar av Sveriges högst klassade åkermark försvinner när Kriminalvårdsverket bygger ett fängelse utanför Trelleborg. Nu hotas ytterligare 232 hektar högbördig åkerjord utanför Helsingborg, där ett danskt företag ansökt om att få bygga Sveriges största solenergianläggning. Ytterligare ett exempel finns i Halmstad där kommunpolitikerna planerar för bostadsområden på hela 900 hektar jordbruksmark. Listan på jordbruksmark som hotas av exploatering kan göras lång.

Marken vid solcellsparken kan återställas, medan det är omöjligt där det byggts bostäder eller vägar. Där schaktas matjorden bort och ytorna asfalteras. Odlingsmarken blir förstörd för evigt.

På kort sikt är det billigt att bygga på plan åkermark. Men kommunalpolitiker och exploatörer måste förstå att det blir dyrt på längre sikt. Fler kommuner måste göra som Jönköping och förbjuda exploatering av jordbruksmark.

Rapport efter rapport visar att vi i framtiden kommer att behöva all odlingsbar mark vi kan få. I Sverige finns visserligen stora arealer åkermark som lagts ner och vuxit igen. De kan odlas upp igen, men det är varken enkelt eller billigt. Och det är inte heller de bördigaste jordarna som lagts ner eller planterats med skog.

Vi har ett ansvar mot framtida generationer, inte bara i Sverige, att bevara odlingsmarken. Vi måste stoppa exploateringen av den innan det är försent.

LÄS MER: Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

LÄS MER: Bygg inte fängelset på åkermark