Att göra ingenting stoppar inte stölder

Om risken för att åka fast vore större, så skulle Sverige bli mindre attraktivt för de internationella stöldligorna att söka sig till, skriver Anna Nilsson. 

Ändringen i Smugglingslagen blir tandlös om den inte kombineras med ökade resurser för polisen att utreda de misstänkta brotten.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Varje år stjäls gigantiska belopp från företag på den svenska landsbygden. Det uppskattade värdet är runt 1,5 miljarder kronor årligen, enligt branschorganisationen Larmtjänst.

I augusti 2021 fick Tullverket utökade befogenheter vid misstänkt stöldgods. Det innebär att tullpersonalen har rätt att gripa och hålla kvar chaufförer på plats samt beslagta varor. Så vad har hänt sedan dess? Inte mycket. Under det dryga 1.5 året som gått så har antalet ärenden till polisen visserligen ökat något. 

Men ändringen i Smugglingslagen blir tandlös om den inte kombineras med ökade resurser för polisen att utreda de misstänkta brotten. Just nu riskerar detta att hamna mellan stolarna – eftersom Tullverket inte får utreda, så behöver polisen prioritera att ta dessa ärendena vidare. Annars ger det inte någon verkan alls. Tullverket får i nuläget inte aktivt leta efter stöldgods, utan kan bara agera om de råkar hitta något, som Land Lantbruk skriver om i veckans tidning. Att behöva snubbla över misstänkt stulna maskiner eller redskap känns inte som en särskilt effektiv metod.

Maskinstölderna minskade under coronaåren, enligt försäkringsbolagens statistik, sannolikt på grund av covidrestriktionerna. Men redan då förutspåddes att stölderna kan komma att blossa upp igen när stöldnätverken försöker ta igen vad de har missat. Nu ser vi starten på vad som kan vara en ny stöldvåg, då stölder av arbetsmaskiner har ökat under de två senaste månaderna.

När Land Lantbruk i april 2021 skrev om att den dåvarande regeringen ville ge Tullverket just utökade befogenheter, så sa Magdalena Andersson (S), som då var finansminister, att det inte fanns planer på att utöka tullens mandat ytterligare, men att hon ville se en högre polisnärvaro. 

”Om man tror att det är genom att byta arbetsuppgifter mellan myndigheter som man löser det här problemet, då tror jag inte riktigt man ser vidden av problemet", sa hon då till Land Lantbruk.

Nu har vi bytt regering, och i Tidöavtalet, där regeringspartierna gjort upp om den politik som ska drivas i hop med Sverigedemokraterna, står det att de vill utöka Tullverkets verksamhetsområde. I samband med detta ska också ”myndighetens uppdrag och befogenheter ses över”. Kontrollen ska bli mer effektiv, står det, men hur det ska gå till har ännu inte förtydligats.

Om risken för att åka fast skulle vara större, så borde Sverige bli mindre attraktivt för de internationella stöldligorna att söka sig till.  Att göra ingenting, eller låta detta stranda mellan myndigheter, ser inte ut att vara varken en framgångsrik - eller för den delen särskilt avskräckande - strategi.