"Att personalen trivs är A och O"

Basen är fortfarande skogen där uppdragen bara växer. På kort tid har Erik Pettersson på den egna gården också investerat i nötköttsproduktion och växtodling med sikte på fortsatt expansion.

Nominerad till Årets Spjutspetsföretag 2021, finalist nummer 3

Erik Pettersson startade sitt företag som enskild firma 2008, då han fortfarande gick naturbruksgymnasiet i Sala.

Året därpå köpte han sin första skotare och ett år efter det Stora Malmkärra som han sedan dess har utvecklat från en mindre torpfastighet till en gård med köttproduktion, flera nya byggnader för djur och maskiner och en väsentligt större åkerareal.

Här, några kilometer norr om centrala Fagersta, lever han med sin sambo Veronica Thorsén som arbetar med uppfödningen av gårdens kvigor och tjurar.

FAKTA: Em Logging

Driftsform: Aktiebolag, Em Logging, för verksamheten i skogen. Köttproduktion, växtodling och lantbruksentreprenad ligger i enskild firma.

Ägare: Erik Pettersson.

Verksamhet: Basen är entreprenörsarbeten inom skogsbruk. Har dikor för uppfödning av kvigor och tjurar, bedriver sommartid entreprenad för lantbruk, egen växtodling.

Areal: cirka 180 hektar åkermark, varav 65 hektar i egen ägo. Omkring 50 hektar skog samt 60 hektar beten.

Odlar: vall cirka 70 hektar och resterande 110 hektar, spannmål i form av vete och korn för foder till de egna djuren. Överskottet säljs till Svenska Foder. Planerar odling av oljeväxter.

Antal anställda: ett 20-tal.

Affärsidé: att vara en modern och ledande aktör inom skogs- och entreprenadbranschen med betoning på hållbarhet för miljö och långsiktig ekonomi.

Ekonomisk målsättning: ett resultat som motsvarar 10 procent av omsättningen.

FAKTA: Erik Petterssons tips för att lyckas som entreprenör i skogs- och lantbruk

* Var mån om personalen.

* Vårda dina bankkontakter.

* Slå vakt om goda relationer med uppdragsgivarna.

* Gör regelbundet ekonomiska uppföljningar av maskinekonomin och kostnaderna i företaget.

* Arbeta målmedvetet med intern effektivisering av arbetet.

Rådgivarens kommentar

Drivkraften och basen för Erik Pettersson, som äger och driver EM Logging AB, är glädjen att verka inom jord och skog. Hans framgång bygger på ett målinriktat arbete med korta och långa mål som löpande följs upp. Erik har en levande affärsplan där miljö och omsorg om personalen är prioriterade områden. En effekt är låg personalomsättning, vilket i sin tur ger hög kvalitet gentemot uppdragsgivarna. Erik har även täta avstämningar med sina uppdragsgivare, så att han vet att de är nöjda. För att ligga i framkant är intern effektivisering i fokus och som en del i det följs medarbetare och maskinlag upp varje månad.

Erik och hans sambo Veronica har parallellt med detta byggt om ett torp mitt i skogen till en köttgård med stora ekonomibyggnader. Framgångsfaktorn har varit att de använt samma strukturerade arbetssätt som ovan.

Bengt Ström, specialist Jord och skog, Swedbank Avesta

– Ibland när jag sitter i skogsmaskinen funderar jag på vad det är som driver mig att hålla igång från tidig morgon till sen kväll. Det är väl att affärerna har rullat på bra och att jag har en stark vilja att utveckla mig själv och företaget.

– Under hela den här expansionen har jag strävat efter en bra balans mellan eget kapital och lån. Tar vi maskinerna har jag haft målet att gå in med en handpenning som täcker 20 procent av köpeskillingen. Sedan gäller det att styra amorteringstiden utifrån hur mycket respektive maskin ska köras, säger Erik Pettersson.

Vi sitter i ett luftigt konferensrum med tillhörande bar i en av de nya byggnaderna på gården – Eriks bar står det på en ljusskylt mellan de prydligt ordnade flaskorna.

Att banken har varit med på tåget under den snabba expansionen förklarar han med att företaget parallellt med stora investeringar har kunnat redovisa överskott.

Hög kvalitet i utförandet av arbetet i skogen, leveranssäkerhet och nöjda uppdragsgivare är andra faktorer som har hållit kvar företaget i en uppåtgående spiral.

Erik Pettersson var nominerad i Land Lantbruks spjutspetstävling redan 2017. Helt nytt sedan dess är alltså djurhållningen på Stora Malmkärra.

En ny lagård har plats för 60 dikor med kalvar. Till det kommer ett stall med plats för 70 kvigor och 70 tjurar. I dagsläget finns 170 nötkreatur på gården, som är självförsörjande på foder. Målet är att tjurarna ska vara slaktmogna vid 16 månader. Djuren säljs till Scan i Linköping.

– Jag har alltid haft ett intresse för djur och så ville jag utveckla jordbruket och växtodlingen, det har jag hållit på med sedan barnsben. Vi har bra snurr på djurens tillväxt och köttet klassar sig fint. Framåt skulle jag vilja sälja en del kött lokalt också.

– För lönsamheten i djurhållningen är det helt avgörande att vi är självförsörjande på foder. Vi säljer även ganska mycket hästfoder.

Successivt har verksamheten och omsättningen i bolaget EM Logging vuxit kraftigt. Där ingår i dagsläget 16 maskiner, skotare och skördare, som både gallrar och slutavverkar. Erik Pettersson räknar med ett genomsnittligt värde på cirka 2 miljoner kronor per maskin.

De åtta arbetslagen verkar i ett område från Strängnäs i söder till Ludvika i norr. Uppdragsgivare är bland andra Stora, Sveaskog och Linköpings Skogstjänst.

– Nyckeln till lönsamhet är att arbeta effektivt, ha rätt maskiner och utrustning för jobben och inte minst bra personal. Sedan gäller det att kriga på ordentligt i prisförhandlingarna med bolagen.

Erik Pettersson säger att hans motto på det ekonomiska planet är att generellt hålla kvar så mycket pengar som möjligt i företaget.

– Det gäller att vara ihärdig med det där. Vi har investerat i en egen slangpress och slangverkstad till exempel. Det är en investering som betalar sig över tid.

– Överlag jobbar jag hårt för att personalen ska trivas, det är A och O, personalomsättningen är låg. Frihet under ansvar är det som gäller. Även om vi är många gubbar är det jätteviktigt med bra sammanhållning.

Strävan efter att bedriva ett modernt företagande i alla de olika delarna är starkt kopplad till att det ska vara ekonomiskt uthålligt och hållbart med avseende på djur och natur.

– Maskinförarna utbildas i effektiv körning och arbetet i skogen följer en certifiering för ett skogsbruk som rimmar med kraven på naturvård. Vi sparar fler träd till fåglar och insekter. Att våra egna djur går på bete flera månader är bra för djurhälsan och gagnar den biologiska mångfalden i markerna, konstaterar Erik Pettersson.

LÄS MER: Här kan du läsa om 2021 års spjutspetsföretag