Även Oscarsson duckar om fängelset

Regerings- och samarbetspartierna har stora möjligheter att påverka Kriminalvårdsstyrelsens investeringar och stoppa fängelsebygget på åkermark, skriver Robert Nilsson.

I Trelleborg planerar Kriminalvårdsstyrelsen att bygga ett nytt fängelse på 50 hektar åkermark.
I Trelleborg planerar Kriminalvårdsstyrelsen att bygga ett nytt fängelse på 50 hektar åkermark.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Företrädare för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg skriver i Land Lantbruk att alla duckar ifråga om att bebygga 50 hektar av Sveriges bästa åkermark med ett fängelse. Kristdemokratiske riksdagsmannen Magnus Oscarsson tillfrågas om hjälp.

Men Magnus Oscarsson duckar också och hänvisar till regeringens möjlighet att föreslå riksdagen en ytterligare skärpning av Miljöbalken. Då kommer fängelset redan att vara byggt.

Det är Kriminalvårdsstyrelsen som har för avsikt att bygga fängelset. Kriminalvårdstyrelsen är en statlig myndighet direkt underställd regeringen. Kriminalvårdsstyrelsens pengar är en del av statsbudgeten, som regeringen utarbetar tillsammans med samarbetspartierna. Villkoren för hur pengarna ska användas fastställs i de så kallade regleringsbreven. Regerings- och samarbetspartierna har således stora möjligheter att påverka Kriminalvårdsstyrelsens investeringar.

Jag önskar att LRF förmår regerings- och samarbetspartierna att sätta ner foten i denna i sig själv viktiga fråga, vars hantering på regeringsnivå också kan ha ett informellt prejudikatsvärde.

Robert Nilsson, LRF-medlem

LÄS MER: Var är miljörörelsen när åkermarken är hotad?

LÄS MER: Bygg inte fängelset på åkermark