Även skogsägare i Norrland tyngs av granbarkborren

Det är inte bara i Götaland som granbarkborren gäckar skogsägarna. I mellersta och södra Norrland fortsätter den sina härjningar som inleddes efter stormen Ivar 2013.

Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm (till höger) är två skogsägare som drabbats av stora barkborreangrepp på den gemensamägda skogsfastigheten i Torpshammar i Medelpad.
Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm (till höger) är två skogsägare som drabbats av stora barkborreangrepp på den gemensamägda skogsfastigheten i Torpshammar i Medelpad. FOTO: PRIVAT

När stormen Ivar drog in över mellersta och södra Norrland föll cirka åtta miljoner kubikmeter skog. På många håll blev vindfällen liggande i skogarna, vilka dessvärre tjänade som yngelplatser för granbarkborren.

Härjningar fortsätter

Härjningen pågår fortfarande och förstärktes av fjolårets rekordtorra sommar. Tillsammans med kompanjonen Knut-Erik Eriksson äger Martin Stugholm 320 hektar skog i Torpshammar, väster om Sundsvall. De båda kompanjonerna är två av många skogsägare som tvingas se hur granbarkborren dödar avverkningsmogen granskog i nedre Norrland.

[bild]…

Fick ut virket

De var själva noga med att avverka och forsla ut allt virke efter stormfällningen, men barkborren slog till ändå.

– Det blåste ner cirka 6 000 kubikmeter hos oss, det låg 50 till 100 kubikmeter här och där och det är det som är så farligt. Det blir många gläntor med solbelysta hyggeskanter och där slår granbarkborrarna ofta till, säger Martin Stugholm.

30 hektar

Martin Stugholm och Knut-Erik Eriksson har sammanlagt nödavverkat runt 30 hektar slutavverkningsmogen granskog. Där angreppen varit påtgaliga har de varit tvungna att avverka all gran, men då har de sparat den tall som finns. I vissa fall har det varit relativt mycket tall kvar och där räknar de med att föryngringen kommer naturligt.

– På andra ställen har vi markberett och planterat under skärm, säger Martin Stugholm.

Död granskog efter barkborreangrepp i Torpshammar, Medelpad.
Död granskog efter barkborreangrepp i Torpshammar, Medelpad. FOTO: PRIVAT

"Måste hjälpas åt"

Martin Stugholm tycker att det är viktigt att alla skogsägare tar ett gemensamt ansvar för att minimera skogsskador till följd av exempelvis granbarkborren.

[bild]

– Det är viktigt att skogsägare verkligen inspekterar sina skogar för att upptäcka angrepp i tid och att de snabbt får ut eventuella vindfällen. Vi måste hjälpas åt för att hålla nere skadorna, säger Martin Stugholm.