Avgift införs för ansökan om virkeslager

Från 1 januari kommer det att kosta närmare 3 000 kronor att ansöka om virkes- eller skogsbränsleupplag. Det blir nya ansökningsavgifter även för staket, byggnader och anslutningar.

FOTO: MOSTPHOTOS

De nya avgifterna uppges vara en anpassning till gällande lagstiftning. Väglagen, vägförordningen och avgiftsförordningen kräver enligt Trafikverket att de tidigare kostnadsfria ansökningarna avgiftsbeläggs.

Ansökningar om virkesupplag kommer att kosta 2 900 kronor, medan avgiften för exempelvis ansökan om anslutning kommer att kosta 4 600 kronor.

Utreder arbetssätt

Trafikverket ser även över och utreder hanteringen av tillstånd för upplagen. Ansökningarna ska prövas utifrån trafiksäkerhet och vägens funktion, men i dag är de flesta besluten generella.

"Virkesupplag ska placeras trafiksäkert, inte i en kurva eller vid en sträcka som inte är trafiksäker", säger Håkan Svensson, utredningsledare på Trafikverket i en kommentar till den nya avgiften.

Inga generella tillstånd

2019 var 90 procent av trafikverkets beslut om virkesupplag, generella tvåårstillstånd, men verket anser inte att de uppfyller kraven på en rättssäker hantering.

"Vi utreder nu om det finns fler lösningar med hänsyn till lagstiftning för att se om det finns ett mer effektivt sätt att söka och hantera ansökningar om virkesupplag på. Under hösten har även andra frågor om virkesupplag dykt upp och vi vill kunna hantera frågorna samlat", säger Sandra Nordahl, chef för planering på Trafikverket.

Trafikverkets lagliga underlag

Tillstånd prövas enligt väglagen. Hanteringen av avgifter finns i Vägförordningen och Avgiftsförordningen.

43 § Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd:

1 Uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar.

2 Vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter som behövs.

Ett tillstånd kan när som helst återkallas.

Bedömningen kan inte göras för ett generellt ändamål, när man ska bedöma inverkan på trafiksäkerhet eller det generella ändamålets olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.

LÄS MER: Så kan du lagra virket säkrare vid vägen

LÄS MER: Domstolen vänder i lavskrikemålen