Avtal saknas ofta när polisen köper djuromsorgstjänster

Trots att polismyndigheterna varje år köper djuromsorgstjänster för miljonbelopp saknas ramavtal för hälften av tjänsterna.

Land Lantbruks granskning visar att endast hälften av polismyndigheterna i Sverige har ramavtal med de företag som anlitas för uppstallning av omhändertagna djur. Och de avtal som finns gäller för det mesta bara hund och katt.

Bara två polismyndigheter har ramavtal för lantbruksdjur, varav Halland är det enda länet som har avtal för samtliga lantbrukets djur.

Polismyndigheten i Skåne har en av de största kostnaderna för omhändertagande av djur. Förra året uppgick summan till 6,9 miljoner kronor. Nyligen tecknade myndigheten sitt första ramavtal – gällande hund, katt, höns och smådjur. För övriga lantbruksdjur – som förra året kostade polisen omkring 1,3 miljoner kronor – har inga upphandlingsförsök gjorts.

– Vår tanke är att vi ska upphandla men det känns inte meningsfullt när det tar fyra år. Vi måste lösa problemen när de uppstår, säger Liselotte Grant.

Att teckna ett ramavtal innebär inte nödvändigtvis att uppstallningen blir billigare.

I Västra Götaland har polisen avtal med två företag som anlitas för omhändertagande av hästar.

– Hanteringen blir bättre och snabbare. I minuskorgen ligger att du får betala lite mer, säger Lars-Erik Hellman, på planeringsenheten hos polisen i Västra Götaland.

I Halland är det sedan september förra året Djurambulansen i skånska Höganäs som ansvarar för uppstallning av hästar och andra lantbruksdjur. Polismyndigheten där har ännu inte hunnit utvärdera hur det har påverkat kostnaderna. Däremot upplever de att den praktiska hanteringen blivit bättre.

– Varje gång jag skulle verkställa ett beslut fick jag med länsstyrelsens hjälp ta reda på vem jag kunde anlita. Och kontrollera att det fanns en godkänd transportör. Omhändertagandet kunde bli senarelagt, det blir det inte nu. Så både för myndighetens och djurens bästa är det bra, säger kommissarie Helén Berggren, djurhandläggare hos Hallandspolisen.

Att upphandla omhändertagande av djur – särskilt lantbruksdjur – är heller inte det lättaste. Polismyndigheterna i såväl Halland som Västra Götaland vittnar om att intresset har varit svalt.

Som orsak till det låga intresset nämner bland annat att företagen har svårt att garantera att de året runt ska kunna ta emot en hel besättning, att kunna ta emot olika djurslag, samt ha rätt tillstånd för verksamheten.