Avverkningen i skogen måste öka

Fokus har legat fel i debatten om skogenunder ganska lång tid. Det handlar inte om att minska avverkningarna utan om att de måste öka. Och då måste tillväxten öka, skriver Knut Persson.

Problemen med skogsskador är väl kända sedan tidigare, men den samlade bilden är ändå nedslående.
Problemen med skogsskador är väl kända sedan tidigare, men den samlade bilden är ändå nedslående.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Samtidigt som det blir allt mer tydligt att efterfrågan på svenska skogsprodukter kommer att öka kan vi också se att den svenska skogen inte mår så bra som den borde. Framåt måste fokus ligga på hur man kan minska skadorna och öka produktionen.

Nyligen kom en rapport som sammanfattade skogsskadorna. Problemen är väl kända sedan tidigare, men den samlade bilden är ändå nedslående. Vi ser fortfarande inte att viltskadorna minskar, tvärtom verkar de vara värre än någonsin. Det handlar främst om älg, men i södra Sverige kan också kronhjort och rådjur göra stora skador.

Viltskadorna har i vissa områden varit så stora att skogsägare ansett att det är meningslöst att plantera tall utan i allt högre grad planterat gran på magra marker. Men i många fall har det varit ett misstag, granarna har fått torkskador och det har i sin tur banat vägen för granbarkborren. De senaste åren har trenden svängt och tallplanteringarna ökat, men problemen med de mycket svåra viltskadorna finns kvar.

Skadorna från granbarkborren var på samma höga nivå i fjol som året innan. Åtta miljoner kubikmeter angrepp, inte långt ifrån en tiondel av den svenska avverkningen.

Norra Sverige har inte problem med granbarkborrar, men här tillkommer olika allvarliga svampangrepp. Problemen är allvarliga och man pratar sedan några år om multiskadade ungskogar. Beräkningar visar att tillväxten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland kan bli sju miljoner kubikmeter mindre än man tidigare räknat med. Det betyder en minskning med 20 procent.

Mot det här ska ställas att tillväxten i svensk skog under lång tid ökat och att skogsförråden är större än någonsin. Men det känns allt mer ovisst om den här trenden kommer att hålla i sig.

Och det räcker inte när skogen ska vara en del av lösningen på allt fler problem. Sedan tidigare har skogen en nyckelroll i klimatomställningen, till det kan nu läggas att det säkerhetspolitiskt blir viktigt att försöka minska beroendet av importerade drivmedel. Och störst potential att producera biodrivmedel har skogen.

I den allmänna debatten om skogen har fokus legat på helt fel saker under ganska lång tid. Det handlar inte om att minska avverkningarna utan om att de måste öka. Och då måste tillväxten öka.

Skogsbranschen och en del av forskningen har jobbat med det även om debatten handlat om helt andra saker. Men det är tid att även politiken inser att det är en mycket viktig fråga för Sverige att den svenska skogen växer mer. Och där är vi inte än.

LÄS MER: Dags för gula västar i skogen

LÄS MER: När är det färdigkäbblat om hyggesbruket?